Salı 13 Zilkade 1445 - 21 Mayıs 2024
Türkçe

Emeklilik maaş ve hizmet sonunda verilen ikramiyenin zekatı

Soru

İş veren, benim seçebileceğim bir yatırım fonunda adıma her ay sonunda bir miktar para yatırır. Yatırım fonuna katılım yapıldığı her defasında şirket adıma yatırım yapmaktadır. Ancak yatırılan bu parayı 68 yaşında alabiliyorum. Bendeki para az olmasına rağmen benim hesabıma yatan para büyük miktarda olabiliyor. Söz konusu miktarın zekatını vermem gerekir mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Emeklilik fonlarında biriktirilen para, çalışan memura zekat vermesini gerektirmez. Çünkü bu durumda çalışan veya memur, paraya tam olarak sahip değildir. Ayrıca bu parayı ancak emekli olduktan sonra hak edebiliyor. Bu vakitten önce parayı alamaz ve tasarrufta bulunamaz.

Zekat konulu kongrede beşinci sempozyumda şöyle denildi:

“Hizmet sonunda verilen ikramiye ve emeklilik maaşının zekat konusu”

  • Hizmet sonunda verilen ikramiye: İlgili tüzük ve yasalar gereğince belirli koşulların oluşmasıyla ve çalışanın hizmet süresini tamamlamasıyla işverenin çalışana verdiği toplu paradır.
  • Emeklilik ödülü: sosyal sigorta kapsamında çalışıp fakat emeklilik koşullarının tümünü yerine getiremeyen çalışana devlet veya ilgili kurumdan verilen toplu paradır.
  • Emeklilik maaşı: İlgili tüzük ve yasalar çerçevesinden koşulların yerine getirilmesiyle çalışan memur veya işçinin devletten veya ilgili kurumdan hizmet süresinin sona ermesiyle aldığı aylık ücrettir.
  • Yukarıda belirtilen tüm durumlarda işçi veya memura zekat vacip değildir. Çünkü zekatın vacip olması için gerekli tam mülkiyet gerçekleşmemiştir.
  • Şayet yukarıda belirlenen istihkaklar belirlenir ve çalışana veya memura bir kerede veya periyodik bir şekilde teslim edilirse bu durumda tam mülkiyet gerçekleşmiş olur ve teslim aldığı para tutarında zekatı verir.

Son alınan para daha önceden yanında bulunan paraya eklenir nisap ve sürenin geçmesi ona göre değerlendirilir. (El Fıkh el İslami ve Edilletuhu, Dr. Vehbe Zuheyli 10/7948)

Sonuç olarak söz konusu istihkaklarda size zekat vacip değildir. Ancak parayı teslim aldığınızda söz konusu istihkak sizin mülkiyetinize girer, bunun üzerine aldığınız para sizde bulunan paraya eklenir ve sonuca göre gerekli zekat verilir. Daha detaylı bilgi için (75390) nolu sorunun cevabına bakınız.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi