Pazar 12 Şevval 1445 - 21 Nisan 2024
Türkçe

Rukye ayetlerini eriyen kağıda yazmanın hükmü

Soru

Yenilebilir mürekkeple bir kâğıda rukye için Ayetü'l-Kürsi yazmanın caiz olup olmadığını sormak istiyorum. Ayrıca saf safrandan veya herhangi bir yenilebilir mürekkeple yapılmış olan mürekkebi suda eritip hastaya içecek olarak verilebilir mi?

Selef alimlerinin su taslarına ayetler yazıp sonra onları suyla yıkadıklarını ve sonra içmeleri için hastalara verdiklerini duydum. Bundan yola çıkarak, suda eritilip içilecek şekilde Kuran ayetlerinin yazılı olduğu bir ürün ortaya çıkarmak istiyorum. İbn Baz'ın -Allah ona rahmet etsin- bu meseleye İbnü'l-Kayyim'in -Allah ona rahmet etsin- "Zadu'l-Ma'ad"da zikrettiği meseleye dayanarak cevaz verdiğini biliyorum. (Masaru Emoto) adlı Japon bir doktorun, suyun ses titreşimleri sayesinde bilgiyi saklama kabiliyetine sahip olduğunu bulan bir araştırmaya dayanarak: Su moleküllerini değiştiren su üzerinde olumlu sözler söylemek gibi, örneğin: Bismillah demek. Aynı şekilde su kaplarına olumlu sözler yazmanın da aynı etkiye sahip olduğunu bulmuştur. Bu kuralın temellerini bir ilaç biçimi olarak suda erisin diye ayetleri kağıda yazmak yerine, ayetleri yıkama uygulamasına uygulamak istiyorum. Buna cevaz verilip verilmediğinden emin değilim. Bu nedenle, bu konuda herhangi bir tavsiye ve aksini gösteren herhangi bir delil gösterilmesi için rica ederim.

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Kur'an ve Peygamber'in dualarıyla şifa aramak meşrudur ve Yüce Allah şöyle buyurmuştur: “Biz Kur’an’dan öyle bir şey indiriyoruz ki, o müminler için bir şifa, bir rahmettir; zalimlerin ise sadece ziyanını arttırır.” (İsrâ Suresi- 82 . Ayet)

Bu şifa tilavetle, hasta ve su üzerinde okuyarak, içilerek ve onunla yıkanarak yapılır. Selef alimlerden bir grubun bildirdiği üzere, bir kap ve benzerine yazarak ve suyla yıkayıp o suyu içerek yapılır.

İbnü'l-Qayyim, Allah ona rahmet etsin, "Zad al-Ma'ad"da (4/170) nazar için rukye hakkında şunları söyledi:

Selef alimlerden bir grubun, kendilerine Kuran'dan ayetler yazıp sonra onu içerler. Mücahid dedi ki: Kur'an'ı yazmakta, onu yıkamakta ve hastaya içirmekte bir sakınca yoktur ve Ebu Kılabe'den de benzeri rivayet edilmiştir.

İbn Abbas'tan -Allah onlardan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, doğurmakta güçlük çeken bir kadına Kur'ân'dan bir eser yazıması, sonra onu yıkayıp içmesi istenmiştir.

Eyyûb dedi ki: Ebu Kılabe'yi Kuran'dan bir bölüm yazarken gördüm. Sonra onu suyla yıkadı ve onu ​​acı çeken bir adama içirdi.

Temiz ve zararsız olduğu sürece çözülebilen bir kağıda safran ve benzeri maddelerle, elle veya makine ile ayet yazılmasında bir sakınca yoktur.

Önemli olan mürekkebin veya onunla yazılan ve eriyen bir maddenin bulunmasıdır. Bir kabı veya alet üzerine ayet kazımak üstünden su geçirmek doğru değil ve  bunun faydası yoktur.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi