Perşembe 14 Zilhicce 1445 - 20 Haziran 2024
Türkçe

ÇORAPLARI ÇIKARMAKLA ABDEST BOZULUR MU?

Soru

Bir kimse, abdest alıp mestinin üzerini mesheder ve mesh süresi içerisinde namazdan önce mestini çıkarırsa, o halde namaz kılabilir mi? Kılarsa o namazı geçerli olur mu? Yoksa mestini çıkarmakla birlikte abdesti bozulur mu?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Salât ve selâm, Allah'ın elçisi Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in üzerine olsun.

Bir kimse, abdest aldıktan ve mest veya çoraplarının üzerini meshettikten sonra bunları çıkarırsa, ilim ehlinin görüşlerinden doğru olanına göre, abdesti bozulmaz.Çünkü bir kimse, mestinin üzerine meshederse, şer'î delil gereği o abdesti tamam olur. Eğer mestini çıkarırsa, şer'î delil gereği abdest hala sâbit demektir. Abdest, şer'î bir delil olmadan bozulmaz. Mesti veya çorapları çıkarmakla abdestin bozulduğuna dâir herhangi bir şer'î delil de yoktur.Buna göre,bu kimsenin abdesti hâlâ geçerlidir. Bu görüş, Şeyhul-İslâm İbn-i Teymiyye ve bir grup ilim ehlinin tercihidir.

Fakat bu kimse mestini çıkardıktan sonra tekrar giyer, giydikten sonra da abdesti bozulur ve ileride abdest alırken mestinin üzerini meshetmek isterse, bunu yapamaz. Çünkü -ilim ehlinin görüşlerinden bildiğim kadarıyla-, ayaklarını yıkamış olarak mestini giymesi gerekir.

Yine de en iyisini Allah Teâlâ bilir.

Kaynak: ( 21 / 179 ، 215 ) Bknz:Şeyh Muhammed b. Salih el-Useymîn'in "Mecmûu'l-Fetâvâ ve'r-Resâil", cilt: 11, sayfa:179 ile Şeyhul-İslâm İbn-i Teymiyye Mecmu' Fetava