Perşembe 16 Cemaziyel-Evvel 1445 - 30 Kasım 2023
Türkçe

Kaynak: Fetva ve İlmi Araştırmalar Daimi Komitesi (1204)