Cumartesi 14 Rebiül-Evvel 1442 - 31 Ekim 2020
Türkçe

Fıtır sadakası tek bir kişiye mi verilir yoksa birkaç kişiye mi dağıtılır?

Soru

Fıtır sadakası tek bir kişiye mi verilir yoksa birkaç kişiye mi dağıtılır?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

,

Fıtır sadakası tek bir kişiye vermek caiz olduğu gibi birden fazla kişilere de dağıtılabilir.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: Fetva ve İlmi Araştırmalar Daimi Komitesi (1204)