Salı 3 Cemaziyel-Evvel 1443 - 7 Aralık 2021
Türkçe

Kaynak: Fetva ve İlmi Araştırmalar Daimi Komitesi (1204)