Salı 1 Rebiül-Evvel 1444 - 27 Eylül 2022
Türkçe

Kaynak: Fetva ve İlmi Araştırmalar Daimi Komitesi (1204)