Perşembe 19 Muharrem 1446 - 25 Temmuz 2024
Türkçe

İslam İle Hristiyanlık Arasındaki Farklar

Soru

Müslümanlarla Hristiyanlar arasındaki farkı artıran faktörler nelerdir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Müslümanlarla Hristiyanlar arasındaki farkı artıran faktörler, hem çoktur hem de büyüktür. Aramızdaki inançsal ihtilaflar, yakınlaşmamızı engellemektedir. Onlarla yakınlaşmamız ancak bulundukları küfrü ve sapıklıkları bırakmaları, tek bir ilaha inanmaları, Muhammed sallallahu aleyhi vesellem’in peygamberliğine inanmaları ve İsa aleyhisselam’ın bir insan olduğuna inanmaları durumunda mümkündür.

Müslümanlarla Hristiyanlar arasındaki farkı artıran faktörlerle ilgili öne çıkan sapkın düşünceler şöyledir:

1-Mesih İsa aleyhisselam’ın Allah’ın oğlu olduğuna inanmaları

2-İsa (A.s)’ın Allah ile birlikte ilah olduğuna inanmaları, hatta Kutsal Üçleme'nin ikinci hipostazı olarak görürler.

3-İlah’ın insanların içine bürünmüş olduğuna inanırlar.

4- Teslis inancı, Allah’ın üç Hipostazdan biri olduğuna inanmaları.

5-Hristiyanlar, İsa'nın (a.s.) Pilatus el Nibti’nin emriyle Yahudiler tarafından çarmıha gerildiğine ve çarmıhta öldüğüne inanırlar.

6- Hristiyanlar, Mesih'in insanlığa kurban olmak ve miras alınan günahın kefareti için çarmıhta öldüğüne inanırlar.

7- İsa (a.s)'ı yalanlayan, O’nu çarmıha gerdiklerini ve öldürdüklerini iddia eden, Annesi Meryem'i zina ile itham eden -ki Meryem bundan beridir- Yahudilere karşı Hristiyanların tavrı; destek ve sadakattir. Oysa (a.s)'ı ve annesini yücelten Müslümanlara karşı tavırları ise, düşmanlık ve uzaklıktır.

8-Allah’ın kitabı olan İncil’i tahrif etmeleri. Sözcük değiştirme veya ekleme, anlamı değiştirme. Bu konuda Allah’a ve dinine kötülüğü ve şerri nispet etmişlerdir.

9-Kurtuluş inancı. Onların inancına göre yüce insanlığın babası hata işlemiş ve Allah bu hatayı affetmekten aciz olmuş bunun üzerine biricik oğlunu kurtarıcı olarak göndermiş insanlığı günahtan kurtarmak için kendini feda etmiştir.

Bu Allah’ın kemali hakkında eksiklik iddia etmek, Adem (a.s) tövbe ettiği gerçeğini yalanlamak, Allah’ın İsa (a.s) ölümden kurtardığı gerçeğini görmezden gelmektir.

10-Muhammed (s.a.v)’in peygamberliğini inkar etmek. Oysa yeni ve eski ahitte net bir şekilde açıklanmıştır.

11-Günümüzde bulunan ve tahrif edilen Tevrat’a inanmaları. Oysa bu kitapta Allah’ı küçük düşüren, peygamberleri söven ve insanı imandan çıkaran iddialar mevcuttur.

Söz konusu kötü iddialardan bazıları şöyledir:

Allah, Nuh (a.s)’ın kavmini tufan ile yok ettikten sonra pişman olmuş ve ağlamış ve gözü görmez olmuş daha sonra melekler onun ziyaretine gelmişler.

Lut (a.s) kendi iki kızıyla zina yapmış, Nuh (a.s) sarhoş olup avreti gözükünceye kadar içki içmiş. Çirkin iftiraları bundan daha çoktur..

Daha fazla bilgi için “Hidayet el Heyara fi ube el Yahud ve Nesara, İbn Kayyım” ve “ Nakd el Nasraniye, Dr. Muhammed bin Abdullah el Sahim” 

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi