Pazar 22 Şaban 1445 - 3 Mart 2024
Türkçe

İhtiyaç sahiplerine şimdi sakada vermek mi? Yoksa zamanında zekatı çıkarmak mı? Yoksa zekatı vaktinden önce vermek mi daha faziletlidir?

Soru

Zekatı, zamanından önce önümüzdeki Ramazan ayında vermek caiz mi? Zekatın bir kısmını ihtiyaç sahiplerine verilebilir mi? Bu konuda en faziletlisi hangisidir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Birincisi:

Alimlerin cumhuruna göre zekatı zamanından önce vermek konusunda hiçbir sakıncası yoktur.

Bu konuda delil: Ebu Ubeydulkasim bin Sellam şöyle dedi: Ali Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem, Abbas’tan iki senelik zekatı peşin almıştır. (Elbani sahih demiştir.)

Başka bir rivayette: “Abbas Radiyallahu anhu, Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’e: Zekat zamanı gelmeden önce verilmesini sormuş. Bunun üzerine Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem ona ruhsat vermiştir. (Tirmizi 673, Ebu Davud 1624, İbn Mace 1795)

Şüphesiz göç ettirilen fakir ve yoksullar veya zor afetlerde zarar gören Müslümanlar, zekatı hak eden kişiler olup onlara vermek gerekir. İlim ehlinin tercihli görüşüne göre zekatı başka şehre taşınması caizdir. 

İkincisi:

İhtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere zekatı güvenilir kurumlara vermek caizdir.

Ancak bu vekalet bir şartla caizdir. Kurumda çalışanlar, zekatı kabul etme konusunda ehil sahip olup varlıkları, yüce Allah’ın zikrettiği sekiz guruba ulaştırabilmelidirler.

“Sadakalar (zekâtlar), Allah’tan bir farz olarak ancak fakirler, düşkünler, zekât toplayan memurlar, kalpleri İslâm’a ısındırılacak olanlarla (özgürlüğüne kavuşturulacak) köleler, borçlular, Allah yolunda cihad edenler ve yolda kalmış yolcular içindir. Allah, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.” (Tevbe 60)

Daha fazla bilgi için (46209 ) Nolu sorunun cevabına bakınız

Şayet zekatı teslim alan kişi veya kuruma hakkında şüpheliyseniz veya zekatı gayri müslümlere verecek veya şer’i olmayan konularda harcamalarından endişe ediyorsanız; onlara sadece gönüllü olarak sadakaları verin zekatı vermeyin.

Farz olan zekatı kendiniz çıkarıp ve şer’i olarak ulaştırılması gereken yerlere verildiğinden emin olmalısınız.

Üçüncüsü:

Şayet şimdi zekatı niyet eder verirseniz ve daha sonra tekrar Ramazan ayında verirseniz; birinci olarak verdiğiniz zekat sayılır diğeri ise nafile bir sadaka olarak kabul edilir.

Şayet zekat veren kimse, acil olan ihtiyaçları gidermek veya zamanı gelince zekatı vermek arasında kalırsa acil ihtiyaçları gidererek zekatı vaktinden önce vermek daha faziletli olacaktır. 

Bununla beraber şayet ihtiyaç sahibinin ihtiyaçlarını sadaka vererek giderebilir ve daha sonra zekat vaktinde zekat verebilirseniz şüphesiz bu daha faziletli olacaktır. Böylece hayrın ve sevabın tüm çeşitlerini elde etmiş olursun. Bir yandan sıkıntı çekenlere el uzatmış olur ve ihtiyaçlarını gidermişsin diğer yandan vaktinde sana farz olan malı vermiş olacaksınız. Bundan dolayı Ramazan ayında sevabı kat kat almış olacaksınız.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi