Pazar 8 Muharrem 1446 - 14 Temmuz 2024
Türkçe

Cesaretin Tanımı Ve Bu Özelliği Edinmenin Faktörleri

Soru

İslam’da cesaret nedir? Kişi nasıl cesur olur?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Cesaretin tanımı:

Olaylarda kalbin dayanması ve korku tehditlerine karşı istikrarlı davranmasıdır.

İbn Kayyım Rahimehullah şöyle dedi: Bazı kişiler cesaret ile güçlülüğü karıştırırlar. Oysa her iki terim farklıdır. Cesaret fiziksel olarak zayıf olsa bile olaylar karşısında kalbin dayanması ve sebat göstermesidir.

Ebu Bekir sıddik r.a. Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’den sonra ümmetin en cesur şahsiyetti. Ömer r.a ve başkası ondan daha güçlüydüler. Ancak dağların bile sarsılacağı olaylarda kendisinin sarsılmaması özelliğiyle diğer sahabelerden üstün olmuştur. (el Furusiye s 500)

Cesaret kalpten gelir, kalbin korku unsurları karşısında sebat ve istikrar göstermesidir.

Cesaret sabır ve iyimserlikten/husn-i zan’dan meydana gelir. Bir kimse kazanacağını hisseder ve inanır ayrıca sabrederse sebatı yakalar.

Korkaklık ise kötümser olup sabretmemekten meydana gelir.

Korkaklığın aslı kötümserlik ve nefsin olumsuzluklarla vesvese yapmasıdır. (el Ruh s. 239)

İbn Hazm Rahimehullah şöyle dedi:

Cesaretin sınırı: Din, namus, zulme uğrayan komşu, yardım isteyen mazlum, malı ve namusu çiğnenen kişileri gibi hakkı savunmak için ölümüne mücadele etmek.

Şüphesiz bu durumları savunmamak korkaklıktır. cesareti dünya amacıyla kullanma pervasızlık ve ahmaklıktır. Bundan daha ahmak ise cesaretini vacip olan hakları engellemek için kullanandır. (el Ahlak ve el Siyer s. 32

İkincisi:

Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem insanların en iyileri, en cömerdi ve en cesuru idi. Bir gece Medine halkı gerçekten korktu da bir takım insanlar sesin geldiği tarafa gittiler. Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ise dönerken onlara rastladı. Sesin geldiği tarafa doğru onlardan önce gitmişti. Ebû Talha'nın çıplak bir atına binmiş; kılıç boynunda: “Korkmayın! Korkmayın!” diyordu .

Üçüncüsü:

Cesaret ile ahlaklanmanın unsurları çoktur. Bunlardan bazıları ise şöyledir:

-Güçlü imana sahip olmak ve bu imansa sebat göstermek

-İslam kahramanlarının hayatlarını okumak

-Hakkı söylemek ve yaymakta cesur davranmak

-Kötülüğü inkar edip alıkoymakta cesur davranmak

-Nefsine hakim olmak. Ebu Hureyre Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: “Pehlivan karşı tarafı yere seren kimse değildir. Ancak pehlivan, kızgınlık anında kendini tutan kimsedir” (Buhari 6114, Muslim 2609)

İbn el Esir , El Nihaye 3/23’de şöyle dedi:

Hadiste ifade edilen kelime “Pehlivanlık” çokça güreş yapan ve yenilmeyen kişidir. Bu özelliğe sahip olan kimse nefsine hakim olduğunda en şiddetli hasımlarını da yenmiş olacaktır.

-Şer’i emrleri yüceltmek

-Allah’ın emirleri ve yasaklarına karşı saygılı davranmak

- Öne geçilmesi yerlerle öne geçmek ve ileriye atılmak

-Mazlumlara yardım etmek ve zulmü bertaraf etmek için çaba sarfetmek.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi