Pazar 8 Muharrem 1446 - 14 Temmuz 2024
Türkçe

Kıyamet olayları bu alem dışındaki cennet ve cehennem gibi varlıkları etkiler mi?

Soru

Kıyamet gününde Cennet, Cehennem, Arş, Kursi ve Levhi Mahfuz; yıkılacak mı yoksa kalacaklar mı?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Kıyamet gününde meydana gelecek değişim yer, gök başta olmak üzere bu alemi kapsayacaktır. Yüce Allah şöyle buyurdu:                           

“Yerin başka bir yere, göğün başka bir göğe dönüştürüleceği ve bütün insanların var olan, tek olan ve herşeyin üzerinde hükümran olan Allah'ın huzuruna çıkacakları gün, Allah'ın önceden verdiği sözü yerine gelecektir.” İbrahim/48

Başka bir ayette: “Gökyüzü yarıldığı zaman, ve yıldızlar dökülüp saçıldığında, Denizler kaynayıp fışkırtıldığı zaman, kabirlerin içindekiler dışarı çıkarıldığı zaman, insanoğlu (yapıp) gönderdiklerini ve (yapamayıp) geride bıraktıklarını bir bir anlayacaktır. (İnfitar/1-5)

Bu alem dışında Cennet ve Cehennem gibi bazı varlıklar, kıyamet gününde kesinlikle değişime uğramayacaktır. Çünkü bu varlıklar ebedi kalmaları amacıyla yaratılmıştır.

El Halimi Rahimehullah şöyle dedi: “Cennetler her ne kadar dereceleri birbirlerin üstünde olsa bile tümü gökyüzün üstünde ve arşın altındadır. Cennet ebedi kalması için yaratılmış müstakil bir alemdir. Şüphesiz Cennet, geçici varlıklardan ayrı tutulacaktır. (el Minhac 1/432)

Aynı şekilde Arş ve Kursi’de ebedi kalacak varlıklardır. Zira şer’i delillere göre gökler ve yerin durumu değiştikten sonra bile aynı durumda kalacaklardır.

Yüce Allah şöyle buyurdu: “Gök de yarılmış ve artık o gün o da çökmeye yüz tutmuştur. Melek(ler) ise, onun çevresi üzerindedir. O gün, Rabbinin arşını onların da üstünde sekiz (melek) taşır.” Hakka/16-17

Cabir Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre şöyle dedi: Habeşistan muhacirleri döndüklerinde Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem: Habeşistan memleketinde gördüğünüz ilginç şeylerden bahsetmez misiniz? Dedi.

Bazı gençler: Ey Allah’ın Rasulü! Bir gün otururken; yaşlı bir rahibe kafasının üstünde bir su testisi taşırken yanımızdan geçti, onlardan bir genç eliyle rahibenin omuzların arasından itti, kadın iki dizinin üzerinde düştü ve testisi kırıldı, rahibe kalktı ve gence yönelerek şöyle dedi: Ey gaddar! yaptığının karşılığını göreceksin! Yüce Allah Kursi’yi kurup tüm geçmiş ve gelecek insanları topladığı zaman, eller ve ayaklar yaptıklarını anlattığı zaman, o anda benim ve senin durumun onun katında belli olacaktır. Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem: “O kadın doğru söyledi, doğru söyledi. zayıfın hakkı güçlüden alamayan ümmeti Allah nasıl yüceltir. (İbn Mace 4010, Elbani hasen demiştir. Sahih İbn Mace 3255)

Levh-i Mahfuz ise dünyanın yok oluşundan sonra kalır mı kalmaz mı Allah daha iyi bilir. Gaybi bir husus olduğu için ancak gaybtan bilgiyle konuşmak lazım. Bu bağlamda vahiyden bu konuda bir şey bilmeyiz. Yüce Allah şöyle buyurdu: “Hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyin ardına düşme. Şüphesiz kulak, göz ve kalb; bunların tümü ondan sorumludur.” İsra/36

Bu konunun peşinde düşmek insanın dünyası veya ahireti için bir fayda getirmediği gibi, onu ilgilendirmeyen bir şeyin peşine koşmaktır.

Kendi maslahatını düşen kişinin soruları dini açıdan ihtiyaç duyduğu konulara yönelik olması lazım ve durumunu düzeltecek hususlarla ilgili olması gerekir.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi