Salı 12 Zilhicce 1445 - 18 Haziran 2024
Türkçe

Peygamberlerin derecelerine ve makamlarına ulaşmak mümkün mü?

Soru

Bir hadiste şöyle geçmektedir: “Cennet ehli, yukarılarında bulunan odalarda bulunan cennet ehlini, doğudan veya batıdan geçen parlak gezegeni gördükleri gibi görürler.” Bunun üzerine sahabeler: Ey Allah’ın Rasulu! O makamlar peygamberlerin makamıdır, kimse onlara erişemez. Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem: “Canım onun elinde olan Allah’a yemin ederim ki Allah’ inanmış ve peygamberleri doğrulamış adamlar ulaşır.”

Bu hadis gereğince peygamberlerin mertebelerine ulaşmak mümkün olduğu anlaşılır mı?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

,

Birincisi:

Cennet, birbirinden üstün farklı derecelerden oluşmaktadır. Cennet ehli, ameller ve konumlarına göre birbirinden üstün yerlere sahip olurlar. Peygamberler, cennette en üstün yere sahiptirler. Onların derecelerine kimse ulaşamaz.

Bu konunun açıklaması (260581) nolu sorunun cevabında verilmiştir.

İkincisi:

Bahsetmiş olduğunuz hadiste peygamberlerine derecesine ulaşma konusuna gelince alimler iki görüş bildirmişlerdir:

- Peygamberlerin makamları daha yüksek olmakla birlikte Allah’a iman edenler ve peygamberleri tasdik edenler, bahsedilen makamlara ulaşırlar.

- Yüce Allah, dilediğine bu makamları verir ancak peygamberle eşit derecede olması anlamına gelmez.

Yüce Allah şöyle buyurdu:
Kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, doğrular (ve doğrulayanlar), şehidler ve salihlerle beraberdir. Ne iyi arkadaştır onlar? (Nisa 69)

İmam Beğavi Rahimehullah şöyle dedi: bu grup, peygamberlerle birlikte otururlar vakit geçirirler fakat onların derecelerine varmazlar. (tefsir beğavi 2/247)

El Razi Rahimehullah şöyle dedi: Amaç her Allah’a ve resulüne itaat eden peygamberlerle ve sıddıklarla aynı derecede olacağı değildir. Aksi takdirde üstün kılınan ve kılınmayan herkes bir derecede olurdu bu da caiz değildir. Ancak amaç hepsinin cennette olduğu ve birbirlerini görebileceğidir. Yerleri uzak olsa bile örtü kaldırıldığında birbirlerini görürler. Şayet ziyaretleşme ve buluşmak isterlerse bunu yapabilirler. Beraberlikten maksat budur. (mefatihul ğayb 10/133)

İmam Ebu Abbas Kurtubi şöyle dedi:

Ayette ifade edilen beraberlik, cehennemden kurtuluş ve cennete girmektir. Fakat cennet ehli amellerine ve durumlarına göre farklı derecede olacaklar. Bunu şu hadis de açıklamaktadır: “ Kişi sevdiğiyle beraberdir, onun kazandığı da kendisinedir”

Şeyhulislam İbn Teymiye Rahimehullah şöyle dedi:

Yüce Allah yüksek derece olan biriyle alt derece olan biriyle buluşturmak istediğinde yüksek derecede olanı, alt dereceye indirir.

Bir sahabe Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’ e ben seni seviyorum senden ayrı kalmak istemiyorum oysa sen Cennetin en yüksek konumunda olacaksın. Ve seni göremeyeceğim. Yüce Allah şu ayeti indirdi: Kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, doğrular (ve doğrulayanlar), şehidler ve salihlerle beraberdir. Ne iyi arkadaştır onlar? (Nisa 69)

Daha detaylı bilgi için (126349) nolu sorunun cevabına bakınız.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi