Perşembe 14 Zilhicce 1445 - 20 Haziran 2024
Türkçe

Telomeraz enzimi ölümü engelleyebilir mi?

Soru

Telomeraz enzimi (yaşam iksiri) yaşlı bir insanı gençliğine döndürdüğünü söylenmektedir. Normal şartlarda yenilenmeyen sinir hücrelerini yenilediği böylece insan ebediyyen yaşayabilir mi? Bu teknikle Allah’ın insanı öldürme kudretine engel olabilir mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

,

Telomeraz enzimi hakkında elde ettiğimiz bilgilere göre (şayet bilimsel olarak doğru ise) bu enzim, sinir hücrelerini yenilediği ve yaşlanmayı engelliyor ve telomer kaybının hızını azaltıyor. Şayet bu konu gerçekliğini kabul etsek bile sadece gençliği korur ve yaşlılığı engeller. Ancak bunun ölümle alakası yoktur. Zira yaşlılar öldüğü gibi küçük yaştakiler de ölmektedir. Şüphesiz yüce Allah ölümü istisnasız tüm insan ve cinler üzerine yazmıştır. Yüce Allah şöyle buyurdu: “Biz, senden önce hiçbir insana sonsuz yaşam vermedik. Şimdi sen ölürsen, sanki onlar sonsuz mu kalacaklar? Her can ölümü tadacaktır. Bir imtihan olarak biz sizi hayra da şerre de mübtela kılıyoruz. (Sonuçta) bize döndürüleceksiniz. (enbiya/34-35

“Hiç şüphesiz sen de öleceksin, onlar da öleceklerdir.” Zümer/30

İbn Abbas Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle derdi: “Ondan başka hakkıyla ilah olmayan ve ölmeyen Allah’ın izzetine sığınırım. Cinler ve insanlar ölüyorlar” (Buhari 7383, Muslim 2717)

İnsanoğlu her ne kadar sağlık, güç ve gençlikte ileri derecede olsa da Allah onun için bir belirli ecel takdir etmiştir. Ölümden kaçışı yoktur. Şüphesiz daha sonra insanlar hesaba çekilecektirler.

Müşriklerden hesap ve ceza gününü inkar edenler olmuştur. Ama ölümü inkar eden olmamıştır. Çünkü ölüm, yaşamda müşahede edilen gerçek bir olaydır. Kimse bunu engelleyemez. Ecel geldiğinde hücrelerin yenilenmesi veya yaşlanmaması insana hiçbir fayda vermez. Allah dilediğinde en genç en güçlü en sağlıklı insanlar ölmektedir. Kimse bu ölümü engelleyemez.

“Kişinin canı boğaza dayanınca ve siz o zaman bakıp kalırken, Biz o kişiye sizden daha yakınızdır, ama görmezsiniz.  Eğer hesaba çekilmeyecekseniz ve doğru söyleyenler iseniz, onu geri döndürsenize!” (Vakia 83-87)

“O, kullarının üstünde yegâne kudret ve tasarruf sahibidir. Size koruyucular gönderir. Niha-yet birinize ölüm geldi mi elçilerimiz (görevli melekler) onun canını alırlar. Onlar vazifede kusur etmezler. Sonra hepsi, gerçek sahipleri Allah’a döndürülürler. İyi bilin ki hüküm yalnız O’nundur. O, hesap görenlerin en çabuğudur.” En’am 61-62

Bizler şu ana kadar ölümü engelleyen her hangi bir ilaç veya araç keşfedildiğini duymadık. Bunu hiç kimse de yapamaz tüm yeryüzü ehli bunun için toplansa da yapamazlar. Çünkü insanı yaratan Allah, ölümü yaratmış ve eceli takdir etmiştir. Yer ve gökleri yaratmadan elli bin yıl önce bunu kendi katında yazmıştır. Hiç kimse Allah’ın hükmünden sonra bir hüküm koyamaz.

Bu tür şüpheleri bırakın ve Allah’la karşılaşmak için gerekli hazırlıkları yapın Allah’ın takdir ettiği ecel şüphesiz gelecektir.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi