Pazar 15 Muharrem 1446 - 21 Temmuz 2024
Türkçe

İsa aleyhisselam’ın hayatta olması, “Senden önce de hiçbir insanı ölümsüz kılmadık” ayetiyle çelişir mi?

Soru

Enbiya suresinin 34. Ayeti ile İsa Aleyhisselamın göklere çıkarılması olayını birlikte nasıl anlamalıyız

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Birincisi: Yüce Allah şöyle buyurdu: “Biz, senden önce de hiçbir insana ölümsüzlük vermedik. Şimdi sen ölürsen, onlar ebedî mi kalacaklar? Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak hayır ile de şer ile de deniyoruz. Ancak bize döndürüleceksiniz.” (Enbiya 34-35)

Söz konusu ayet muhkem bir ayet olmakla beraber aynı anlamı taşıyan birçok ayet bulunmaktadır. “Her nerede olursanız (olun), ölüm sizi bulur; yüksekçe yerlerde tahkim edilmiş şatolarda olsanız bile..” Nisa/78 İbn Kesir bu ayetin tefsirinde şöyle dedi: Yani hiç kaçışı yoktur mutlaka sizler öleceksiniz ve hiç biriniz bundan kurtulmayacaktır. Yüce Allah başka bir ayette: “(Yer) Üzerindeki her şey yok olucudur; Celal ve ikram sahibi olan Rabbinin yüzü (kendisi) baki kalacaktır.” Rahman 26-27 “Her nefis ölümü tadıcıdır.” âli imran/185

Ayetin anlamı: Ey Muhammed! Ademoğludan hiç kimseyi dünyada ölümsüz kılmadık ki seni ebedi yaşatalım. Eğer sen ölürsen bu müşrikler senden sonra ebedi mi kalacaklar!?

İkincisi: Her ne kadar yüce Allah İsa aleyhisselam’ı kafir olan düşmanlardan korumuş ve onu göklere yükseltmiş ise de ve göklerde yaşıyor ise de şüphesiz kıyamet gününden önce ölecektir. Bu anlam Kur’an nassıyla mevcuttur. Yüce Allah şöyle buyurdu: Andolsun, Kitap ehlinden, ölmeden önce ona inanmayacak kimse yoktur. Kıyamet günü, o da onların aleyhine şahid olacaktır.” Nisa /159

Bu ayetin tefsiriyle ilgili İbn Cerir şöyle dedi: “Bu konuda en tercihli görüşe göre; İsa aleyhisselam yeryüzüne indikten sonra ölümünden önce kitap ehlinden onan iman etmeyecek hiç kimse kalmayacaktır.

Şüphesiz İbn Cerir Rahimehullah’ın söylediği görüş sahih olup ayetin siyakına göre Yahudilerin İsa aleyhisselam’ın asıldığına dair iddialarını çürütmektir. Yüce Allah durumun Yahudilerin iddia ettikleri gibi olmayıp ancak onlara benzetildiğini ve benzetilen kişiyi öldürdüklerini açıklamaktadır. Daha sonra yüce Allah İsa’yı kendi yanın göklere çıkarmıştır. İsa aleyhisselam gökte olup hayattadır. Birçok hadiste belirtildiği gibi kıyamet gününden önce yeryüzüne inecek mesih el Deccalı öldürecek, haçları kıracak, domuzu öldürecek ve cizyeyi kaldıracak. (yani cizyeyi kitap ehlinden kabul etmeyecek ya İslam dinine girilecek veya öldürülecek. Bu ayet gereğince o zaman içerisinde kitap ehlinin tümü O’na iman edecektir.

“Kıyamet gününde ise onların üzerine şahit olacaktır.” Yani göklere çıkarılmadan ve tekrar yeryüzünden indikten sonra onlardan gördüğü amellere göre onlara şahitlik yapacaktır.

İsa aleyhisselam’ın ahir zamanda inmesinin birçok hikmeti mevcuttur. Alimler bu hikmetleri açıklamıştır: İbn Hacer eserinde alimler şöyle dediğini aktarmıştır: Diğer peygamberler arasından sadece İsa aleyhisselam’ın inmesi; Yahudilerin onun öldürdüklerine cevap olup onların yalan söylediklerine bir ispattır. Ayrıca O, Yahudileri öldürecektir. Veya onun gökten inmesi ecelinin yakınlaşmasıyla yeryüzünden defnedilmesi içindir. Çünkü tüm varlıklar toprağa dönerler.

Başka bir görüşe göre: İsa aleyhisselam, Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesellem  ve ümmetinin özelliklerini tanımış ve O’nun ümmetinden olmak için dua etmiş, bunun üzerine yüce Allah onun duasını kabul etmiş ve ahir zamanda inmek üzere onu sağ bırakmıştır. İslam dinini pekişterecek ve Deccal’ı öldürecek. (fethul bari 6/493)

Konuyla ilgili faydalı bilgiler için (110592 ve (3221 ) nolu soruların cevabına bakınız.

Üçüncüsü: İsa aleyhisselam gökten indikten sonra yeryüzünde kalacağı süre ilgili bir takım görüşler mevcuttur. Bir rivayete göre yedi sene kalacaktır. Diğer rivayetlere göre kırk sene kalacak daha sonra vefat ettiğinde müslümanlar onun üzerine cenaze namazı kılacaktır. Abdullah bin Ömer Radiyallahu anhuma’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: “yüce Allah Meryem oğlu İsa’yı gönderir… sonra insanlar yedi sene boyunca iki kişi arasında düşmanlık olmayacak şekilde huzurlu yaşarlar, daha sonra yüce Allah, Şam tarafından serin bir rüzgar estirir, bu rüzgarla kalbinde zerre kadar iman veya hayır olan herkes ölür”

Ebu Hureyre Radiyallahu anhu hadisinde “ .. daha sonra yeryüzünde kırk sene yaşar, sonra vefat eder ve Müslümanlar onun üzerinde namaz kılar”

Görüldüğü gibi dünyada kalacağı süre ilgili farklı görüşler mevcuttur. Alimler bu farklı görüşleri birlikte değerlendirmiş ve rivayetlerin arasını bulmuşlardır. Konuyla ilgili detaylı bilgi için (262149 ) nolu sorunun cevabına bakınız.

Sonuç ne olursa olsun sonunda İsa aleyhisselam kıyamet gününden önce ölecektir. Bunda şüphe yoktur. Zira yüce Allah şöyle buyurdu: “Andolsun, Kitap ehlinden, ölmeden önce ona inanmayacak kimse kalmayacaktır. Kıyamet günü, O da onların aleyhine şahid olacaktır.” Nisa /159

Bununla birlikte Ebu Hureyre rivayetinde O’nun öleceği açıkça ifade edilmiştir: “.. sonra vefat eder ve müslümanlar onun üzerinde namaz kılar” (Ahmed 9270, Ebu Davud 4237)

Böylece görüldüğü gibi Kur’an’da İsa aleyhisselam’ın kıyamet gününden önce öleceği ifade edilmiş ve Müslümanlardan hiç kimse bu konuda farklı inanmamaktadır. Bu konu, hiç kimsenin dünyada ebedi kalmayacağı hususu ile çelişmemektedir. Bilakis tüm canlılar ölecek ve ölmeyen Hay olan Allah kalacaktır. Her ne kadar İsa aleyhisselam’ın kalış süresi; doğumundan vefatına kadar uzun bir süre olup normal insanların hayatından fazla olsa da sınırlı bir hayattır. Bilakis dünya yaşına göre çok kısa bir süre sayılır. Ebedi hayat ile hiç kıyaslanmaz. Yüce Allah ebedi hayatı dünyada hiç kimseye yazmamıştır. Ebedi hayat ahiret hayatında insanlar tekrar dirildiklerinde geçerli olacaktır.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi