Pazartesi 19 Zilkade 1445 - 27 Mayıs 2024
Türkçe

Fatiha suresi ne zaman inmiştir?

Soru

Fatiha suresi ne zaman inmiştir? Sure, namazın farz oluşundan önce mi yoksa sonrasında mı indirildi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Birincisi: Alimleri çoğunun görüşüne göre Fatiha suresi Mekke’de inmiştir. Mekke’de indiğine dair aşağıdaki kanıtları öne sürmüşlerdir.

1-Bu görüş ile ilgili delillerin bulunması. Bundan biriside şu ayettir: “Andolsun, biz sana tekrarlanan yedi âyeti ve büyük Kur’an’ı verdik.” Hicr/87

Bu ayetin hicr suresinden olup Mekke’de indiğine dair icma (görüş birliği) vardır. Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem “el seb’ el mesani” ifadesini Fatiha suresi olarak açıklamıştır. Bunun üzerine Fatiha suresi Mekke’de indiği kesinleşmiş olur.

2-Namaz, Mekke’de farz kılınmıştır. Namaz başka yerde kılınmıyordu.

Hatta bazı alimler İlk inen sure Fatiha olduğunu söylemişler ancak bu zayıf bir görüştür.

İbn Teymiye Rahimehullah şöyle dedi: Şüphesiz Fatiha suresi Mekke’de inmiştir…

Fatiha suresinin Medine’de indiğini savunmak şüphesiz yanlıştır. (Mecmu el Fetava 17-190-191)

İkincisi:  El Kurtubi “El Cami li Ahkam el Kur’an” (115/1) adlı eserinde şöyle demiştir: “Namazın Mekke’de farz olduğuna dair aykırı bir görüş yoktur. İslam’da Fatihasız namaz kılındığını kimse iddia edemez. Bunu Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şu hadisi pekiştirmektedir: “ Fatihasız namaz geçersizdir.”

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi