Perşembe 15 Zilkade 1445 - 23 Mayıs 2024
Türkçe

Küçük yaşta ölen çocuklar İbrahim aleyhisselam’ın yanında oldukları halde kabirlerini ziyaret ettiğimizde bizi fark ederler mi?

Soru

 Bildiğimiz kadarıyla ölen çocuğun ruhu İbrahim aleyhisselam’ın riayetinde Cennette bir dağda olur? Ölen çocuğun kabrini ziyaret ettiğimizde bizi duyar mı? Bizi fark eder mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Aktarılan kaynaklara göre ölen Müslüman çocuk öldüğü zaman İbrahim aleyhisselam ile birlikte Cennet bahçesinde olacaktır.

Semure bin Cundup Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem, sahabelerine sıkça su soruyu sorardı: Bu gün sizden bir rüya gören oldu mu? Rüya gören anlatırdı. Bir gün Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: “Bu gece bana iki kişi geldi ve benim onlarla gitmemi istediler..

Bana dediler: yürü! Yürü! Yürüdük. İçinde her çeşit çiçeğin bulunduğu sık ve uzun bitkilerle kaplı bir bahçeye geldik. Bahçenin ortasında uzun bir adam vardı. Semaya doğru uzanan boyunun uzunluğundan başını göremeyecektim. Bu zatın çevresinde pek çok çocuk vardı ki, o kadar çok çocuk görmemişimdir. Ben ‘Bu adam ve bu çocuklar kimlerdir?’ diye sordum. Onlar bana ‘Yürü, yürü’ dediler.

O iki kişiye bu gece çok garip şeyler gördüm dedim. Onlar da ne gördün sana izah edeceğiz dediler.l.

büyük ağacın altında gördüğün yaşlı adam ise; İbrahim -aleyhisselâm-'dır. Çevresindeki çocuklar fıtrat üzerine ölen çocuklardır. Bazı sahabeler ey Allah’ın Rasulu! Müşriklerin çocukları da mı? Rasulullah: Müşriklerin çocukları da. Dedi.

(Buhari 7047)7

İkincisi: Kabir ziyaretinde ölünün sağ olan kişinin selamını duyması ve onu hissetmesi konusu ise ilim ehli tarafından tartışılmış bir konudur. Bir takım ilim ehli, ölünün ziyaret edenleri tanıdığına dair görüş bildirmişlerdir. Daha detaylı bilgi için  (111939) nolu sorunun cevabına bakınız.

Her şeye rağmen bu tür meselelerde derine inmek doğru değildir. Ölünün nasıl hissedeceği nasıl tanıyacağı gibi konuları araştırmak faydalı değildir. Çünkü bu tür konular gaybi bilgi olup ancak Kur’an ve sahih Sünnet kaynaklarından elde edebiliriz.

Bununla birlikte Müslüman çocuklar her ne kadar İbrahim aleyhisselam’ın yanında olsalar dahi onların kabirde bulunan bedenleriyle irtibatları mevcut olduğunu söyleyenler var. Aynı şekilde şehitler vb. ölülerin ruhları bedenleriyle irtibatı devam etmektedir.

Şeyhulislam İbn Teymiye Rahimehullah şöyle dedi: Her ne kadar müminlerin ruhları cennette ise bedenleriyle irtibatları mevcuttur. Melekler göz kırpma süresinde indikleri gibi Allah’ın izniyle ruh da bedenle iletişim kurabilir. 

Malik Rahimehullah şöyle dedi: Ruh özgürdür istediği yere gider.

Bazı rivayetlere göre ruh kabrin avlusundadır. Tüm bu rivayetler doğrudur.

Sahih bir rivayette: Ruh ölümden sonra tekrar vücuda iade edilir ve ona soru sorulur ve cevap verir. Bu esnada ruh vücutla bitişik olur…. (Muhtasar el Fetava el Mısriye 190)

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi