Cumartesi 10 Zilkade 1445 - 18 Mayıs 2024
Türkçe

Ramazan Gündüzünde Prezervatif Kullanarak Eşiyle Cinsel İlişki Kurmanın Hükmü

Soru

Ramazan gündüzünde prezervatif kullanarak eşiyle cinsel ilişki kurmanın hükmü nedir? Zira bir ilim talebesinden alındığı fetvaya göre prezervatifle cinsel uzuvlar birbirine değmemektedir.

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Birincisi:

Oruçlu kimse Ramazan gündüzünde cinsel ilişki kurması haramdır. Zira yüce Allah şöyle buyurdu: “Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helâl kılındı. Onlar, size örtüdürler, siz de onlara örtüsünüz. Allah, (Ramazan gecelerinde hanımlarınıza yaklaşarak) kendinize zulmetmekte olduğunuzu bildi de tövbenizi kabul edip sizi affetti. Artık eşlerinize yaklaşın ve Allah’ın sizin için yazıp takdir etmiş olduğu şeyi arayın. Şafağın aydınlığı gecenin karanlığından ayırt edilinceye (tan yeri ağarıncaya) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar orucu tam tutun.” Bakara/187

Ayrıca Kudsi Hadiste yüce Allah şöyle demiştir: “…Oruçlu kimse yemeyi ve içmeyi benim için terk etmiş, benim için şehvetinden isteklerinden vazgeçmiştir. Oruç tamamen benim içindir ve bu ibadetin karşılığını bizzat ben veririm. İyiliklere de on katı mükafat verilir"  (Buhari 1894)

Prezervatif kullanarak cinsel ilişki kuran kimse, şüphesiz şehvet ve arzusunu tatmin etmiştir. Bu koruyucuyla yapılan ilişki, cimanın tüm hükümlerine tabidir. Öyle ki; vacip guslü gerektirir, orucu bozar, birinci tehallülden önce olursa haccı bozar, adet döneminde bu ilişki haramdır ve rac’i boşanmayla boşanmış kadını tekrar evliliğe devam ettirebilir niteliktedir.

Nevevi Rahimehullah şöyle dedi: Penisinin etrafına bir bez bağlayıp ilişki kurarsa tercihli görüşe göre gusül vacip olur. Diğer görüşte vacip değildir. Şayet vajinanın ıslaklığını ve sıcaklığını penise ulaşmasını engelleyen sert ve kalın bir kumaş ise vacip olmaz, aksi takdirde vacip olur. (el Ravda 1/82)

Bu hükümler haccı bozan durumlarda geçerli olduğu gibi diğer hükümlerde de geçerlidir.

İcma olarak oruçta cinsel ilişkiden sakınmak gerekir. İlişki esnasında boşalma olmasa dahi bu davranış orucu bozar. (Tuhfetul Muhtac 3/397)

Sonuç olarak; orucun bozulmadığına dair fetva verilmesi yanlıştır. Şüphesiz bu davranış, orucu temelinden sarsmaktadır. Akıllı bir kimse bunu düşündüğü zaman ne kadar tehlikeli olduğunu anlayacaktır. Bir insan yeme ve içmeyi bıraksın ama her gün ailesiyle koruyucuyla cinsel ilişki kursun! Bu nasıl bir oruçtur!!?

Kesinlikle bu şeriatın beri olduğu bir abesle iştiğaldir.

Kesinlikle koruyucuyla ilişki, normal ilişki hükmündedir. Her ne kadar bazı fıkıh alimleri bir kumaşla yapılan ilişkiyi normal ilişki görmemiş olsalar dahi, söz konusu prezervatif gibi ince maddelerden yapılmış araçlar, zevki ve hissi engellememektedir.

İkincisi:

Fetva, sadece ehlinden alınır. Bu bağlamda böyle bir duruma düşen kimse:

1-İşlediği haramdan ötürü tövbe etmesi,

2-ilişkiyle bozduğu orucu kaza etmesi,

3-Kefaret vermesi gerekir. Kefaret; bir köle azat etmek, bulamadığı takdirde ardarda iki ay (altmış gün) oruç tutmak. Gücü yetmediği takdirde altmış yoksulu yedirmesi gerekir.

Meni aksın veya akmasın hüküm aynıdır.

“Ramazan gündüzünde mazeretsiz kasten cinsel ilişki kuran kimsenin üzerinde kefaret vacip olduğu hususunda fıkıh alimleri arasında bir ihtilaf yoktur. İster meni aksın veya akmasın hüküm aynıdır. (el Mevsua el Fıkhiye 55/35)

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi