Çarşamba 14 Zilkade 1445 - 22 Mayıs 2024
Türkçe

Mikata varmadan üç saat önce ihrama hazırlanmak

Soru

Mekke’den yaklaşık 300 km. uzaklıktayız, bu mesafe arabayla en fazla 3 saat sürer. Mekke’ye yolculuğa çıkmadan evimizde yıkanıp ihram elbisemizi giyebilir miyiz.

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Evet, bu şekilde yapmanız caizdir fakat mikata varmadan ihrama girmeyiniz.

Şeyh İbn Baz’a şöyle soruldu: Mekke’den 350 km. uzaklıkta olan bir kişinin memleketinden ihrama hazırlanması ve ihram elbisesini giymesi caiz mi, memleketinden itibaren ihrama girebilir mi?

Cevap:

Evleri mikata yakın olan kişilerin evlerinde yıkanıp koku sürünmeleri ve ihram elbiselerini giymelerinde sakınca yoktur. Ancak meşru olan mikattan itibaren ihrama girmeleridir. İhram, ibadete giriş niyetidir. Niyetle birlikte “Lebbeyk Umreten” veya “Lebbeyke Haccen” demesi sünnettir. Daha sonra şer’i telbiyeyi getirir: “Lebbeyk Allahumme Lebbeyk, Lebbeyke la şerike leke lebbeyk innel hamde ve'n-ni'mete leke ve'l-mulk la şerike lek” Allah hepimizi kendi rızasına muvaffak eylesin.

Kaynak: Fetava İbn Baz 17/51)

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi