Çarşamba 6 Zilhicce 1445 - 12 Haziran 2024
Türkçe

Erkekler için giyimle ilgili hükümler

Soru

Kur’ân-ı Kerim’de, ister Müslüman ülkede olsun ister gayri Müslim ülkede olsun, Müslüman kadının nasıl giyinmesi gerektiği açıklanmıştır. Ben erkeğin Müslüman ve gayri Müslim ülkelerde nasıl giyinmesi gerektiğini öğrenmek istiyorum.

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

1-Bu konuda asıl olan şudur ki, giyilebilecek her şeyin caiz ve helal olmasıdır. Ancak erkeklere ipeğin haram olması Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem’in şu hadisinde belirtilmiştir: “Bu iki şey “altın- ipek” ümmetimin erkeklerine haram, kadınlarına heladır.”[1]

Aynı şekilde temizlenmeyen ölülerin derilerinin giyilmesi de caiz değildir. Hayvan yünü ve kıllarından üretilen elbiseler ise temiz ve helaldir. Ölü derilerin kullanılması ile ilgili daha detaylı bilgi için ( 1695) ve ( 9022) nolu fetvaların cevaplarına bakınız.  

2-  Avreti örtmeyen şeffaf giysilerin giyilmesi de caiz değildir.

3- Giyinmede müşrik ve kâfirlere benzemek haramdır. Kâfirlere özel elbiseleri giymek caiz değildir.

Abdullah bin Amr bin As Radiyallahu anhu şöyle dedi: Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem benim üstümde kırmızı boya ile boyanmış iki elbise gördü. Bunun üzerine bana “bunlar kafirlerin elbiselerindendir bunları giyme” dedi. [2]

4- Giyimde kadınların erkeklere, erkeklerin de kadınlara benzemeleri haramdır. Çünkü Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem kendini kadınlara benzeten erkekleri ve kendini erkeklere benzeten kadınları lanetlemiştir. [3]

5- Giyimde sünnet olan; besmele çekmek, giyinirken sağdan başlamak, çıkarırken soldan başlamaktır.

Ebu hureyre Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre: Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle demiştir: Giyindiğiniz zaman ve abdest aldığınız zaman sağınızla başlayın[4]

6- Yeni elbise giyen kişinin Allah’a şükretmesi ve dua etmesi sünnettir. Ebu Said  şöyle dedi: Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem yeni bir elbise giydiği zaman; sarık, gömlek veya elbise diye ismiyle adlandırır ve şöyle derdi:  “Allahım! Hamd sanadır. Bunu bana sen giydirdin. Onun ve yapılış gayesinin hayırlı olmasını Sen’den dilerim. Onun ve yapılış gayesinin şer olmasından Sana sığınırım”[5]

7-Abartı ve gösteriş olmadan elbisenin temizliğine dikkat etmek sünnettendir.

Abdullah bin Mesud Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle demiştir: “Kalbinde zerre kadar kibir olan cennete giremez. Hazır bulunan bir sahabe: Kişi elbisesi ve ayakkabısı güzel olmasını sever. Bunun üzerine Rasulullah şöyle dedi: Allah güzeldir, güzeli sever. Ancak kibir, hakkı inkar etmek ve insanları küçümsemektir. “[6]

8- Beyaz renkli elbise giymek müstehabtır. İbn Abbas Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle demiştir: “Elbiselerinizden beyaz olanı giyinin. Zira o elbiselerinizin en hayırlısıdır ve onunla ölülerinizi kefenleyiniz”[7]

9- Müslüman kişi giydiği tüm elbiselerde aşık kemikleri aşmayacak şekilde giyinmesi gerekir. Nitekim Ebu Hureyre Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle demiştir: “ Aşık kemiklerinin altında olan elbise ateştedir.” [8]

Ebu Zer Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle demiştir:” “Üç kişi vardır ki, kıyâmet günü Allâh onlarla konuşmayacak, yüzlerine bakmayacak ve kendilerini temize çıkarmayacaktır. Onlar için acı bir azap vardır.”Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem-’in bu sözleri üç defa tekrarladığına şâhit olan Ebû Zer -radıyallâhu anh-:

“−Adları batsın, umduklarına ermesinler ve hüsrâna uğrasınlar! Kimlerdir bunlar yâ Rasûlallâh?” diye sordu. Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem-: “−Elbisesini (kibir ve gururundan dolayı) sürükleyen, verdiğini başa kakan ve malını yalan yeminle pazarlayandır!..” buyurdu. [9]

10- Şöhret elbisesini giymek haramdır. Şöhret elbisesi; kişinin diğerlerinden ayırt edilmesi, herkesin ona bakması ve onu tanıması için giyilen elbisedir.

İbn Ömer Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle demiştir: “ Her kim şöhret elbisesi giyerse, Allah ona kıyamet gününde benzer bir elbise giydirir.

Başka bir rivayette: “Giydiği elbisede ateş tutuşur”.  Başka bir rivayette: Ona zillet elbisesi giydirilir” [10]

Soran kardeş daha fazla bilgi edinmek isterse, sitenin “Libas” başlıklı konulardan istifade edebilir.

En doğrusunu Allah bilir.

____________________________________

[1] İbn Mace 3640 . elbani sahih demiştir.

[2] Muslim 2077

[3] Buhari 5546

[4] Ebu Davud 4141 elbani sahih demiştir sahih el cami787

[5] Tirmizi 1767, Ebu Davud 4020. Elbani sahihul cami de sahih demiştir, 4664

[6] Muslim 91

[7] Tirmizi 994, Hasen ve sahihtir. Ebu davud.4061, İbn Mace 1472

[8] Buhari 5450

[9]Müslim, 106

[10] Ebu Davud 4029, İbn Mace 3606, 3607 . Elbani hasen demiştir. Sahih el terğib 2089

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi