Cuma 6 Muharrem 1446 - 12 Temmuz 2024
Türkçe

İhramda olan kişi saçını tarayabilir mi

Soru

İhrama giren kimse saçını tarakla tarayabilir mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

İbn Useymin Rahimehullah şöyle dedi:

İhrama giren kimse saçını taramaz, zira ihramda bulunan kişinin saçı dağınık olması daha makbuldur. Ancak temizliğe riayet edilir ve yıkanır. Fakat saçın taranması dökülmesine neden olabilir. Bununla birlikte kasıtsız olarak kaşınma vb. durumlardan dolayı saçın dökülmesinde sakınca yoktur. Aynı şekilde ihramın tüm yasakları unutularak veya bilmeyerek işlendiğinde sakıncası yoktur. Yüce Allah şöyle buyurmuştur: “Hata olarak yaptıklarınızda ise, sizin için bir sakınca (bir vebal) yoktur.” (Ahzab/5) “ 'Rabbimiz, unuttuklarımızdan veya yanıldıklarımızdan dolayı bizi sorumlu tutma.” (Bakara/286)

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: Fetava Erkan el İslam s. 521-522)