Cuma 7 Safer 1442 - 25 Eylül 2020
Türkçe

Bebeğine zarar gelmesinden endişe ettiği için oruç tutmayan kadın

Soru

Bir kadın, Ramazan'da doğum yaptıktan sonra bebeğine zarar gelmesinden endişe ettiği için Razaman'dan sonra orucunu kaza etmedi. Sonra tekrar hâmile kaldı ve bir sonraki Ramazan'da da doğum yaptı. Buna göre bu kadının oruç tutmak yerine keffaret olarak para vermesi câiz midir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Bu kadının, ikinci Ramazan'dan sonra bile olsa tutamadığı günler sayısınca orucunu kaza etmesi gerekir. Çünkü ilk Ramazan ile sonraki Ramazan arasında orucu kaza etmeyi bir özürden (mazeretten) dolayı terk etmiştir (tutamamıştır). Bu kadın, kış mevsiminde bir gün tutup bir gün tutmamak sûretiyle orucunu kaza etmesi kendisine zor gelir mi bilemiyorum. Eğer bebeğini emziriyorsa, Allah Teâlâ ikinci Ramazan'ı da kaza edinceye kadar ona güç ve kuvvet verecektir. Eğer bunu yapamazsa, ikinci Ramazan'a kadar kaza orucunu ertelemesinde de bir günah yoktur.

Kaynak: Muhammed b. Salih el-Useymîn