جمعه 8 ذوالحجه 1445 - 14 ژوئن 2024
فارسی

از ترس نوزاد شیرخواره‌اش روزه نگرفته است

سوال

زنی در رمضان زایمان کرده و از ترس آنکه نوزادش آسیبی ببیند قضای آن رمضان را انجام نداده سپس دوباره حامله شده و در رمضان بعد کودکش را به دنیا آورده است. آیا برای او جایز است به جای روزه به فقرا پول دهد؟

متن پاسخ

الحمدلله.

آنچه برای این خانم واجب است این است که به جای روزهایی که روزه نگرفته روزه بگیرد حتی اگر بعد از رمضان بعدی باشد زیرا او قضای رمضان را به سبب عذر انجام نداده است. نمی‌دانم آیا روزه گرفتن در هنگام زمستان به صورت یک روز در میان برایش سخت است یا خیر حتی اگر به نوزادش شیر دهد زیرا در چنین حالتی چه بسا بتواند تا فرا نرسیدن رمضان بعد قضای روزه‌های رمضان گذشته را انجام دهد، اما اگر نتوانست اشکالی ندارد آن را تا رمضان بعد به تاخیر اندازد.

منبع: فتاوی شیخ ابن عثیمین