Pazar 15 Muharrem 1446 - 21 Temmuz 2024
Türkçe

Namazda tekbir sözcüğü yerine “Allahu Ekber kebiren” veya Allahu Ekber el Azim” demek

Soru

Namazda tekbir getirirken “Allahu Ekber el Azim” veya Allahu Ekber el Mu’ti” gibi Allah’ın güzel isim ve sıfatlarını eklemek caiz mi?

Cevap özeti

Tekbir sözcüğün üzerine başka bir şeyi eklemek caiz değildir. Her kim bunu yaparsa namazı geçerli olmakla birlikte bidat işlemiş olur.

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’den bize intikal eden mütavatir ve sabit sünnete göre ihram ve diğer intikal tekbirleri “Allahu Ekber” diyerek getirilir. Allahu Ekber kebiren” veya Allahu Ekber el Azim” “el Mu’ti” gibi isimleri eklemek, bunu yapan kişiye reddedilmiş bir bidattır. Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyurmuştur: “Her kim bizim bu işimize (dinimize) sonradan bir şey ihdas ederse o reddolunur." (Buhari 2697,  Muslim 1718) 

"Her kim emrimize uygun olmayan amel yaparsa reddolunur." (Muslim 1718)

Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyurdu: “.. İçinizde yaşayacak olanlar benden sonra pek çok ayrılık ve anlaşmazlıklara şâhid olacaklardır. Dinde yeri olmayan fakat dindenmiş gibi gösterilmeye çalışan şeylerden sakınıp uzak durunuz çünkü onlar sapıklıktır. Sizden kim bu dönemlere ulaşırsa benim sünnetime ve doğru yolda olan Hülefai Raşîdinin sünnetine sıkıca sarılsın. Bu yolda sabredip dişinizi sıkınız. Sonradan ihdas edilen konulardan uzak durun zira her ihdas edilen konu bidattır, her bidat sapıklıktır.” (Ebu Davud 4607, Tirmizi 2676, İbn Mace 42)

Şüphesiz bidat haram olup yapan kişi günah işlemiş olur. bununla beraber namaz geçerlidir.

Nevevi Rahimehullah şöyle dedi:

“Şayet tekbir getirirken tekbiri değiştirmeyen bir söz eklerse ; yani Allahu Ekber ve Ecell ve Azam, Allahu Ekber Kebiren, Allahu Ekber min Kulli şey” derse namazı geçerli olur. çünkü tekbiri değiştirmeyen bir şey demiştir. (el Mecmu 3/292)

El Behuti Rahimehullah şöyle dedi: “Allahu Ekber Kebiren Allahu Ekber ve A’zam, ve Ecell vb. sözler eklerse mekruh olur. Çünkü yeni bir uygulama yapmış sayılır.

Sonuç olarak: Tekbir sözcüğün üzerine başka bir şeyi eklemek caiz değildir. Her kim bunu yaparsa namazı geçerli olmakla birlikte bidat işlemiş olur.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi