Çarşamba 11 Muharrem 1446 - 17 Temmuz 2024
Türkçe

Abdest Alırken, Altında Bulunan Azayı Yıkamak Yerine Protezin Üzerine Mesh Yapmanın Hükmü

Soru

El ve sağ bileğimin bir kısmının kesilmesine neden olan bir kazaya maruz kaldım. Bilekle dirsek arası bir miktar kaldı. Allah teala’ya hamd olsun ki şu an bunu karşılayan kalan kısmın üstüne olan bir aparat (protez) takıyorum. Evin dışında bulunduğum zaman, abdest alırken, bu aparatı evin dışında bir başka kez çıkarıp takmanın zorluğunu da göz önüne alarak bu aparatın/protezin üzerine mesh yapmanın hükmü ne olur? Ki bu çıkarıp takma işlemi benim elbisemi çıkarmamı gerektiriyor. Bu da benim açımdan zorluğu çok fazla olan bir husustur.

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Birincisi:

Allah teala’dan sana hayırla karşılık vermesini niyaz ediyoruz.

İkincisi:

Aparatı (protezi) çıkarmanın ve elinden kalan kısmı yıkamanın sana çok ağır bir meşakkat olmadığı durumda böyle yapmak sana vacip olur. Ancak çok ağır bir meşakkatin olduğu yahut sana bir zararın oluşmasından endişe ettiğin bir durumda ise bu aparat (protez) işte bu durumda alçının hükmünü alır. Elin üstü kaplı olan yerlerinin üzerine mesh yaparsın; elin açık olan yerlerini de yıkaman gerekir.

Daimi Fetva Kurulu alimlerine şöyle soruldu: “Allah; elimin ve sol elimden bilekle dirsek arasından bir kısmının kesilmesine sebep olan bir kazayı bana takdir etti. Bütün bu yaşadıklarıma rağmen Allah’a hamd olsun. Sol bileğimle dirsek arasında bir miktar kaldı. Benim problemim şu ey kıymetli şeyh: Protez el takılma işlemi tamamlandı ve protez kesilen kısımdan başlayarak dirseğin üst tarafına doğru kaplandı. İcra ettiğim doktorluk mesleği gereğince benim uzun süre takriben on saat kadar ev dışında kalmam gerekiyor. Bilinmeli ki ben öğle ve ikindi namazlarımı hastanede kılıyorum, abdest alırken protez eli çıkarırken ve protez elin elbisemin altına iliştirilerek sabitlenmesi sebebiyle onun üstünde bulunan elbisemi çıkarırken son derece güçlük çekiyorum...  Bu nedenler bana cevap verin; Allah sizi hayırla mükafatlandırsın. Benim dirsekle birlikte elden kalan kısmı yıkamak yerine protez elin üzerine mesh yapmam caiz olur mu? Fakat o (elin bir kısmı) protezin içindedir. Bunu taşıyan kişinin elden çıkarmasının güçlüğü nedeniyle mesh yapmak caiz midir yoksa caiz değil midir?”

Şöyle cevapladılar: “Kesilen (uzvun) kısmında abdestin farz olan mahallinden bir yer kalmışsa onu yıkamak vacip olur. Protezin üzerine bu meshi yapmak geçerli olmaz. Her ne kadar bütün bir eli kaplamış olsa bile. Bilakis abdest ya da gusül alınmak istendiğinde onu çıkarmak vacip olur. Ancak abdest almak istediğinde bunu çıkarmak sana çok fazla güçlük oluşturuyorsa senin onun üzerine mesh yapman tıpkı alçının üzerine mesh yapılması gibi caiz olur. Bu konuda sana düşen sabretmen ve (ecrini Allah’tan) beklemendir. Allah senin musibetinde yardımcın olsun ve ecrini artırsın.”

Başarı Allah’tandır. Allah’ın salatı Nebimiz Muhammed’e, onun âline ve ashabına olsun.

Şeyh Bekr Ebu Zeyd, Şeyh Salih Fevzan, Şeyh Abulaziz Âlü’ş-Şeyh, Şeyh Abdulaziz bin Abdullah bin Baz, Daimi Fetva Kurulu, 2. Mecmua [4/86-87]

Daha fazla istifade etmek için (120850 ) ve (97450 ) rakamlı soruların cevaplarına bakınız.

Allah en iyisini bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi