Cumartesi 16 Zilhicce 1445 - 22 Haziran 2024
Türkçe

İhram elbisesini değiştirmek câiz midir?

Soru

Ben, hac farîzası sırasında Minâ'da uykuda iken ihtilam oldum (rüyâlandım). Uykudan uyanınca yıkandım ve ihram elbisesini değiştirdim. Bu yaptığım şey doğru mudur?
Haccım sahih midir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Evet, ihramlı kimsenin, ihram elbisesini değiştirmesi câizdir.

Nitekim İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi âlimlerinin bu konudaki fetvâsı (26722) nolu sorunun cevabında zikredilmişti.

Burada ayrıca değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn'in -Allah ona rahmet etsin- fetvâsını da zikredelim.

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn'in -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

"Hac veya umre için ihrama giren kimsenin, ister erkek olsun, isterse kadın olsun, ihrama girdiği ihram elbisesini değiştirmesi ve ikinci elbisenin ihramlı kimsenin giymesinin câiz bir elbise ise, (kirlenmiş olan birinci ihram elbisesinin) yerine başka bir ihram elbisesi giymesi câizdir." ("el-Menhec Li Mürîdi'l-Hacci ve'l-Umra"; (5. Fayda))

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi