Pazartesi 18 Zilhicce 1445 - 24 Haziran 2024
Türkçe

Mikat yerini ihramsız geçmenin hükmü

Soru

Mikat yerini ihramsız geçmenin hükmü nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Mikat yerinden ihrama girmek, hac ve umrenin vâciplerinden birisidir.Bu sebeple hac veya umre ibâdetinden birisini edâ etmek isteyen bir kimsenin, ister kara yoluyla, ister deniz yoluyla, isterse hava yoluyla olsun, mikat yerini ihramsız geçmesi câiz değildir.

Mikat yerini ihramsız geçmenin hükmü hakkında değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn'e -Allah ona rahmet etsin- sorulmuş, bunun üzerine o şöyle cevap vermiştir:

"Mikat yerini ihramsız olarak geçen kimse, şu iki durumdan yoksun değildir:

Ya hac veya umre yapmak isteyen bir kimsedir.Bu takdirde yapmak istediği hac veya umrenin ihramına girmek için mikat yerine geri dönmesi gerekir.Eğer bunu yapmazsa, bu ibâdetin (hac veya umrenin) vâciplerinden birisini terk etmiş olur. Böyle bir kimsenin ilim ehline göre fidye olarak Mekke’de bir kurban (cezâ kurbanı) kesmesi ve onu oradaki fakirlere dağıtması gerekir.

Ya da hac ve umre yapmak istemediği halde mikat yerini geçerse, bu kimsenin, Mekke’den uzak kalması ister uzun sürsün, ister kısa sürsün, kendisine bir şey gerekmez. Çünkü biz, eğer onu mikattan her geçişinde ihrama girmeye mecbur edersek, hac veya umre ona birden fazla farz olmuş olurdu.

Hâlbuki Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-’den rivâyet edildiğine göre hac, ömürde ancak bir defa farzdır. Birden fazlası nâfiledir. Mikat yerini ihramsız olarak geçmek konusunda ilim ehlinin görüşlerinden tercih edileni budur. Yani bir kimse hac veya umre yapmak istemiyorsa, kendisine bir şey gerekmez.Mikat yerinden ihrama girmesi de gerekmez." ("İbâdetler Fıkhı"; s: 283. İslâm Rükünleriyle İlgili Fetvâlar"; s: 513)

Buna göre uçak havaalanına indikten sonra oradan ihrama girmen için mikat yerine dönmen gerekirdi. Eğer mikat yerine dönmemiş ve mikat yerini geçtikten sonra ihrama girmişsen, ilim ehline göre senin, Mekke'de (Harem bölgesinde) bir koyun veya keçi kesmen ve etini oradaki fakirlere dağıtman gerekir.

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi