Pazartesi 11 Zilhicce 1445 - 17 Haziran 2024
Türkçe

Yüce Allah, Şaban ayının orta gecesinde Dünya'nın gökyüzüne iner mi?

Soru

Yüce Allah, Şaban ayının orta gecesinde Dünya'nın gökyüzüne iner mi?  Bu gecede kafir ve kindar kimseleri hariç tüm insanları affediyor mu?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Bu hadisin doğruluğu hakkında alimler bir takım görüş bildirmişlerdir. Kısacası Şaban ayının orta gecesinin fazileti hakkında sahih hadis bulunmamaktadır.

Ebu Musa el Eş'ari radiyallahu anhu'dan rivayet edildiğine Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle dedi: "Yüce Allah, Şaban ayının orta gecesinde çıkar müşrik ve kindar hariç tüm insanları affeder.[1] Kindardan amaç kendisi ile kardeşi arasında düşmanlık olandır.

"Zevaid" Kitabında belirtildiği gibi Velid bin Muslim ve Abdullah bin Lahia olduğu için hadisin senedi zayıftır.

Dar kutni "El İlel" kitabında belirttiği gibi hadiste problem olduğunu söylemiştir. Ve hadis sabit değildir demiştir. [2]

Bu hadis; Muaz bin Cebel, Ebu Hureyre ve Ebu Salebe el Huşeni radiyallahu anhum' dan rivayet edilmiştir ancak rivayetler ya zayıf veya çok zayıftır.

İbn Recep el Hanbeli şöyle dedi:

"Şaban ayının orta gecesinin fazileti hakkında bir takım hadisler bulunmaktadır. Doğruluğu hakkında ihtilafa düşülmüştür. Alimlerin çoğu onları zayıf görmüştür. İbn Hibban ise bazılarını sahih görmüştür."[3]

Yüce Allah'ın Dünya gökyüzüne inmesi Şaban ayına orta gecesine özel bir durum değildir. Bilakis Buahari ve Muslim'de her gecenin son üçte birinde yüce Allah Dünya gökyüzüne iner. Şaban'ın orta gecesi de bu gecelerden biridir.

Bu nedenle Abdullah bin Mubarek bu konudan sorulduğunda şöyle demiştir: bu hadis zayıftır. Yüce Allah her gece iner.

Ebu Osman el Sabunu "İtikat ehli sünnet" kitabının 92 sayfasında rivayet etmiştir.

El Akili rahimehullah şöyle dedi: Şaban ayının orta gecesinde inme hakkında gelen hadislerde gevşeklik vardır. Her gecede inme ile ilgili hadisler sabit ve sahihtir. Şaban ayının orta gecesi de bu gecelerin geneline girmektedir. [4] daha detaylı bilgi için (8907) nolu sorunun cevabına bakınız.

En iyisini Allah bilir.


[1] İbn mace 1390

[2] El ilel 6/50-51

[3] Letaif el Maarif 261

[4] Duafa 3/29

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi