Çarşamba 11 Muharrem 1446 - 17 Temmuz 2024
Türkçe

Tahlil için kan örneği aldırmak oruçlunun orucunu bozmaz

Soru

Tahlil için 5 gramlık kan örneği aldırmanın oruca bir etkisi (zararı) olur mu?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Bunun oruca hiçbir etkisi (zararı) olmaz.Çünkü bu miktardaki kan çok azdır ve oruçluyu zayıf ve bitkin düşürmez.

Değerli âlim Abdulaziz b. Baz'a -Allah ona rahmet etsin-,tahlil yaptırmak amacıyla Ramazan'da kan aldırmak hakkında sorulduğunda o şöyle cevap vermiştir:

"Bu gibi tahlil amacıyla alınan kan, orucu bozmaz.Aksine buna gerek duyulduğundan dolayı insan bundan muaftır. Ayrıca bu, temiz İslâm şeriatında bilinen orucu bozan şeyler kabilinden de değildir." (Mecmû' Fetâvâ İbn-i Baz, c: 15, s: 274)

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn'e -Allah ona rahmet etsin-:

"Oruçlunun kan tahlili yaptırmasının hükmü nedir? Bunu yapmakla orucu bozulur mu?" diye sorulduğunda o şöyle cevap vermiştir:

"Tahlil yaptırmak için alınan kanla oruçlunun orucu bozulmaz. Çünkü doktorun teşhis koyabilmesi için kan almaya ihtiyaç duyulabilir. Dolayısıyla bu, orucu bozmaz. Çünkü bu, bedende hacâmât gibi olmayıp insanı etkilemeyen az bir kandır.Bu sebeple bu miktardaki bir kan orucu bozmaz.Aslolan, orucun devamıdır. Orucun bozulması ancak şer‘î bir delîlle mümkün olur. Burada oruçlunun bu gibi az bir miktardaki kanla orucunun bozulacağına delâlet eden hiçbir delil yoktur. Ancak kana ihtiyacı olan bir hastaya enjekte etmek için oruçludan çok miktarda kan alınmasına gelince, bu kadar çok kan alındığı zaman bunun bedendeki etkisi hacamat etkisi gibi olacağından dolayı bununla oruç bozulur.

Buna göre tutulan oruç farz bir oruç ise, oruçlunun herhangi bir kimse için bu kadar çok miktarda kan bağışlaması câiz olmaz. Ancak bağışlanacak kişi güneş batıncaya kadar sabredemeyecek ölçüde tehlikeli bir durumda ise, doktorlar da oruçlunun vereceği kanın yararlı olacağına ve zarûreti gidereceğine karar verirse, bu takdirde oruçlunun kanbağışında bulunmasında bir sakınca yoktur. Böyle bir durumda orucunu bozar ve kuvveti yerine gelinceye kadar yer ve içer. Bu günü daha sonra kaza eder.

Allah Teâlâ en iyi bilendir." (İslâm Esaslarıyla İlgili Fetvâlar, s: 478)

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi