Perşembe 14 Zilhicce 1445 - 20 Haziran 2024
Türkçe

Hangi namaz ve hangi rekatların sesli kılınması caizdir

Soru

Akşam namazı sünneti, Akşam namazı şeklinde kılınan vitir namazının üçüncü rekatı, gece namazı ve Duha namazı sesli yoksa sessiz mi kılınır?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Birincisi: Alimlerin ifade ettiklerine göre; bu konuda meşru olan gündüz nafilelerinin gizli okumayla kılınmasıdır. Gece namazı ise ister sesli ister sessiz kılma seçeneğine sahiptir, ancak sesli kılmak daha faziletlidir.

“Keşşaf el Kina 1/441” adlı eserde; gündüzün başlangıcı fecrin değil güneşin doğuşuyla başlar, böylece sabah namazı gece namazlarından sayılır. Bu konuda ki alimlerin görüşlerini (91325) nolu sorunun cevabında bulabilirsiniz.

Bunun üzerine Duha namazı sessiz okunur çünkü gündüz namazlarındandır. Fakat akşam namazı sünneti, vitrin üçüncü rekatı, gece namazı ve sabah namazı sünneti isteğe bağlı sesli veya sessiz kılınabilir. Bununla birlikte sesli kılmak daha faziletlidir. Fakat sessiz okuması daha huzurlu ise veya yanında sesinden rahatsız olacak uyuyan veya hasta biri varsa bu durumda sessiz kılınması daha iyi olur.

Şeyh Abdulaziz bin Baz Rahimehullah şöyle dedi:

Gece namazlarıyla ilgili sünnet olan husus, sesli kılınmasıdır. İster tek başına kılsın ister başkası onun arkasında tabi olsun hüküm aynıdır. Şayet arkasında karısı veya başka kadınlara kıldıracaksa imamın arkasında dururlar arkada duran bir kişi olsa dahi arkasında durur. Şayet gece namazı tek başına kılacaksa ister sesli ister sessiz kılmakla özgür olduğu gibi gönlüne en yakın şekli seçebilir. Aişe Radiyallahu anhaya bu konu soru sorulduğunda şöyle cevap verdi: “Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem gece namazını bazen sesli kılar bazen sessiz kılardı.” Ayrıca Huzeyfe Radiyallahu anhunun rivayet ettiği hadise göre “Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem gece namazını sesli okurdu; rahmet ayetlerinde durur ve Allah’tan rahmet dilerdi, azap ayetlerinde; Allah’a sığınırdı, tesbih ayetlerinde ise Allah’ı tesbih ederdi.” Bunun anlamı: Allah’ın isim ve sıfatlarını içeren ayetlerde Allah’ı tesbih ve tenzih ederdi. Yüce Allah şöyle buyurdu: “And olsun ki, Allah'ın peygamberinde, sizin için, Allah'ı ve ahiret gününü uman ve Allah'ı çokça ananlar için güzel bir örnek vardır.” (Ahzap, 21)

Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyurdu: “Namaz kıldığımı gördüğünüz gibi namaz kılın” (Buhari)

Saydığımız ayet ve hadisler gereğince gece namazlarını sesli kılmak daha faziletlidir. Ayrıca kalp huzuru ve dinleyenler için daha etkilidir. Ancak etrafında hasta, yatan, namaz kılan veya okuyan birileri varsa başkalarını rahatsız etmemek için sesin kısılması daha faziletlidir.  (Mecmu Fetava İbn Baz 124-125/11)

İkincisi:

Soruda şöyle denmiştir: “Akşam namazı şeklinde kılınan vitir namazının üçüncü rekatı” bilinmesi gerekir ki:  Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem vitri akşam namazı gibi kılınmasını yasaklayarak şöyle buyurmuştur: “üç rekatla vitir kılıp akşam namazına benzetmeyin” (Hakim 1/304, Behyaki 3/31, Dar kutni 172)

Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’den rivayet edildiğine göre; üç rekatlı vitri iki şekilde kılmıştır. Birinci şekil: iki teşehhüd ve iki selam ile üç rekat kılmak, iki rekat kılar ve selam verir, daha sonra bir rekat kılar ve selam verir.

İbn Ömer Radiyallahu anhuma’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem ikili rekatlarla tekli rekatlar arasında duyacağımız şekilde selam ile ara verirdi. (İbn Hibban 2435) Hafiz bin Hacer, Fethul bari (2/482) de isnadı güçlüdür. Demiştir.

İkinci şekil: Üç rekatı tek teşehhütle kılar ve selam verir. Aişe Radiyallahu anha’dan rivayet edildiğine göre “Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem, vitir namazını üç rekat kılar sadece son rekatında otururdu.” Beyhaki 4581, Nevevi Mecmu 4/7 de sahih demiştir.

Şeyh Elbani Rahimehullah şöyle dedi:

Vitri beş veya üç rekat kılarak her iki rekattan sonra oturulması konusunda Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’den rivayet edilen hiçbir delile rastlamadık. Şayet bu caiz olsaydı Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem “Akşam namazına benzetmeyin!” demezdi. Böylece şüpheden kurtulmak için iki şekilden biriyle kılmak gerekir. Birincisi: iki rekattan sonra selam vermek sonra bir rekatı kılıp tekrar selam vermektir. Şüphesiz bu şekil en faziletli ve rivayet açısından en güçlüsüdür. İkinci şekil ikinci rekattan sonra oturmayarak üç rekattan sonra selamla vermektir.

Daha detaylı bilgi için ( 46544 ) nolu sorunun cevabına bakınız.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi