Pazartesi 9 Muharrem 1446 - 15 Temmuz 2024
Türkçe

Cenazeyi Yıkayan Kimsenin Yıkanması

Soru

Cenazeyi yıkayan kimse, cenaze namazını kılmadan önce elbisesini değiştirmesi veya yıkanması vacip mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Alimlerin tercihli görüşüne göre cenazeyi yıkayan kimsenin yıkanması mustehap olup vacip değildir.  İbn Abbas, İbn Ömer, Aişe, el Hasan el Basri, İbrahim el Nehai, Şafii, Ahmed, İshak, Ebu Sevr, İbn el Munzir ve İbn Kudame bu görüştedir.

(Sünen Tirmizi 3/318, el Muğni 1/134)

Şeyh Elbani Rahimehullah şöyle dedi:

Cenazeyi yıkayan kimsenin yıkanması mustehaptır. Nitekim Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyurdu: “Her kim bir ölüyü yıkarsa yıkansın ve her kim cenazeyi taşırsa abdest alsın” (Ebu Davud 2/62-63, Tirmizi 2/132) bu hadisin bazı rivayet tarikleri hasen olup bazıları ise Muslim şartına göre sahihtir.

Her ne kadar hadisin zahiri vacipliği ifade etse de aşağıda ki Mevkuf iki hadisten dolayı vacip olduğunu söyleyemeyiz:

Birincisi: İbn Abbas Radiyallahu anhu şöyle dedi: “Ölünüz necis değildir. Onu yıkadığınızda yıkanmanız gerekmez, elinizi yıkamanız yeterlidir” (Hakim tahric etmiştir. 1/386, Beyhaki 3/398)

6304 Zayıf hadislerde tahkik edildiği gibi doğrusu bu hadis mevkuftur.

İkincisi: İbn Ömer Radiyallahu anhu şöyle dedi: “Ölüyü yıkadığımızda bazılarımız yıkanır bazılarımız da yıkanmazdı” (Dar Kutni 191, el Hatib 5/424,)

Bu görüş Daimi Fetva Kurulu (1/318) ve Şey İbn Useymin (Şerhul mumti 1/295) tercihidir.

Elbiselerinin yıkanması ile ilgili hadislerde mustehap veya vacip olması açısından her hangi bir hüküm yoktur.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi