Pazar 12 Şevval 1445 - 21 Nisan 2024
Türkçe

Arefe Gününün Faziletleri

Soru

Arefe Gününün Faziletleri Nelerdir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Arefe günü, dinin kemale ulaştığı ve nimetin tamamlandığı gündür.

Buhari ve Muslim sahihlerinde Ömer bin Hattab Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Yahudilerden bir adam: Ey Müminlerin emiri! Sizler, Kitabınızda bir ayet okursunuz bizler Yahudiler topluluğuna inmiş olsaydı biz o ayetin indiği günü bayram ilan ederdik. Ömer: Bu hangi ayettir? Diye sordu. Yahudi: “Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm’ı seçtim.” Maide/3

Bunun üzerine Ömer: Biz ayetin indiği yeri ve zamanı biliyoruz. O ayet, Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem’in üzerine Cuma günü, Arefe’de dururken inmiştir.

Arefe günü, vakfe’de bulunan kişiler için bayramdır. Zira Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurdu: “Arefe günü, Kurban günü ve Teşrik günleri İslam ehline bayramdır. Bu günler, yeme ve içme günleridir.” (Sünen sahipleri bu hadisi rivayet etmiştir) Ömer bin Hattab Radiyallahu anhu’dan şöyle rivayet edilmiştir: “Bu ayet Cuma günü ve Arefe gününde inmiştir. İkiside bizim için Allah’a hamd olsun bayramdır.

Arefe günü, yüce Allah’ın onunla yemin ettiği gündür.

Şüphesiz yüce olan kimse, ancak yüce bir şeyle yemin eder. Buruc suresi 3. Ayetinde: “ Şâhitlik edene ve şahitlik edilene andolsun ki” söz edilen gündür. Nitekim Ebu Hureyre’den rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem şöyle demiştir: “Mev’ud günü: Kıyamet günüdür. Meşhud günü: Arefe günüdür. Şahid ise Cuma günüdür.” Tirmizi rivayet etmiştir. (Elbani hasen demiştir.) 

Arefe günü, Fecr suresinde “Çifte ve teke andolsun” adı geçen tek gündür. İbn Abbas Radiyallahu anhu şöyle dedi: “Çift; Kurban günüdür, tek ise Arefe günüdür.” Aynı şekilde İkrime ve Dahhak da böyle demişlerdir.

 Arefe gününü, oruçla geçirmek iki seneye kefarettir:

Nitekim Ebu Katede Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem Arefe gününün orucu hakkında sorulduğunda şöyle demiştir: “Geçmiş sene ile gelecek seneye kefarettir.” (Muslim)

Ancak bu oruç, hacı dışında kişilere sünnettir. Hacıya ise Arefe gününde oruç tutmak sünnet değildir. Çünkü Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem hac yaptığında o günün orucunu bırakmış ve hacılara tutulmasını yasaklamıştır.

Arefe günü, yüce Allah’ın Adem oğlundan söz aldığı gündür:

İbn Abbas Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem şöyle demiştir: “Yüce Allah, Numan’ (Arefe) da insanların hepsini babalarının sulblerinden çıkarıp onlardan söz aldı ve kendilerini buna şahit tutarak:

Hani Rabbin (ezelde) Âdemoğullarının sulplerinden zürriyetlerini almış, onları kendilerine karşı şahit tutarak, “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” demişti. Onlar da, “Evet, şahit olduk (ki Rabbimizsin)” demişlerdi. Böyle yapmamız kıyamet günü, “Biz bundan habersizdik” dememeniz içindir. Yahut, “Bizden önce babalarımız Allah’a ortak koşmuşlar. Biz onlardan sonra gelen bir nesiliz. Şimdi batılcıların işlediği yüzünden bizi helâk mı edeceksin?” dememeniz içindir. (Araf 172-173)

(İmam Ahmed, Elbani sahih demiştir. )

Arefe günü, günahların affedilmesi ve ateşten azad olma günüdür. Ayrıca yüce Allah’ın kullarıyla övündüğü gündür.

Nitekim Muslim sahihinde Aişe Radiyallahu anha’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem şöyle demiştir: “ Arefe gününde ateşten azad edildiği kul kadar başka bir gün yoktur, Yüce Allah o gün kullarıyla meleklerin önünde övünür ve şöyle der: bunlar ne istediler?”

İbn Ömer Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem şöyle dedi: “Yüce Allah Arefe akşamı meleklerin önünde kullarıyla övünür ve şöyle der: Bakınız kullarım saçları dağınık ve tozlu bir şekilde geldiler.” İmam (Ahmed, Elbani sahih demiştir. )

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: Şeyh Muhammed Salih El Muneccid