Perşembe 14 Zilhicce 1445 - 20 Haziran 2024
Türkçe

Ramazan\'da cenâzenin yıkanma işini fecrin doğuşundan sonraya ertelemek

Soru

Cenâzenin yıkanma işini fecrin doğuşundan sonraya ertelemek câiz midir?
Hayız (âdet) veya nifas (loğusa) olan kadınların, temizlendikten sonra boy abdesti almayı fecrin doğuşundan sonraya ertelemeleri câiz midir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Bir kadın, fecirden önce (âdetten veya loğusalıktan) temizlendiğini görürse, o gün oruç tutması gerekir. Boy abdestini fecrin doğuşundan sonraya ertelemesinde bir engel yoktur. Fakat boy abdestini güneş doğuncaya kadar erteleyemez.

Aynı şekilde cünüp kimse de boy abdestini güneş doğuncaya kadar erteleyemez.

Erkeğin, sabah namazını cemaatle kılmaya yetişmek için boy abdestini bir an önce alması gerekir.

Kaynak: Abdulaziz b. Baz'ın Fetvâları