Cuma 15 Zilhicce 1445 - 21 Haziran 2024
Türkçe

Kadınların kabirleri ziyâret etmelerinin hükmü

Soru

Halam, kocası vefât ettikten sonra onun kabrini ziyâret etti.Şimdi bir defa daha ziyâret etmek istiyor, fakat kadının kabirleri ziyâret etmesini haram kılan bir hadis işitmiş. Bu hadis sahih midir? Eğer hadis sahih ise, keffâreti gerektiren bir günah işlemiş sayılır mı?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Doğru olan görüşe göre kadınların kabirleri ziyâret etmeleri, zikredilen hadis gereği câiz değildir. Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'den sâbit olduğuna göre o, kabirleri ziyâret eden kadınlara lânet etmiştir.

Buna göre kadınların kabir ziyâretlerini terketmeleri gerekir.Bilmeyerek kabirleri ziyâret eden kadına herhangi bir günah yoktur, ancak bir daha bunu yapmamalıdır.Bir daha yaparsa, tevbe etmesi ve istiğfarda bulunması gerekir.Zirâ tevbe, tevbeden önceki günahları siler. Dolayısıyla kabir ziyâreti, erkeklere hastır.

Kabir ziyâreti hakkında Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

زُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمْ الْآخِرَةَ. [ رواه ابن ماجه ]

"Kabirleri ziyâret edin.Çünkü kabirleri ziyâret etmek, size âhireti hatırlatır." (İbn-i Mâce)

Kabir ziyâreti, İslâm'ın ilk yıllarında hem erkeklere, hem de kadınlara yasaklanmıştı. Çünkü müslümanlar, ölülere ibâdet etme ve ölülere bağlı kalma devrinden yeni çıkmışlardı. Bu sebeple müslümanlar, şerrin önüne set çekmek ve şirki önlemek için kabir ziyâretinden yasaklandılar.İslâm dîni onların kalplerine yerleşip İslâm'ı gereği gibi öğrendiklerinde, Allah Teâlâ onlara kabirleri ziyâret etmeyi meşrû kıldı. Çünkü kabir ziyâretinde, ölümü ve âhireti hatırlama ve ondan ibret alma, ölülere duâ etme ve onlara rahmet dileme vardır. İslâm âlimlerinin iki görüşünden en doğru olanına göre, Allah Teâlâ kabir ziyâretini sonra kadınlara yasaklamıştır.Çünkü kadınlar,erkekleri fitneye düşürebilir.Sabırlarının az oluşu ve tahammülsüz oluşları sebebiyle kendileri de fitneye düşebilirler.Kabir ziyâretini kadınlara haram kılması, Allah Teâlâ'nın onlara olan rahmet ve ihsanındandır.

Yine kabir ziyâreti, Allah Teâlâ'dan erkekler için bir lütuf ve ihsandır.Çünkü erkeklerle kadınların kabirlerin yanında biraraya gelmeleri, fitneye sebep olabilir. Allah Teâlâ'nın kadınları kabir ziyâretinden yasaklaması, Allah Teâlâ'nın bir rahmeti sayılır.

Kadınların cenâze namazını kılmalarına gelince, bunda herhangi bir sakınca yoktur. Dolayısıyla kadınlar, cenâze namazını kılabilirler. Yasaklandıkları husus, kabirleri ziyâret etmeleridir. Bu sebeple, İslâm âlimlerinin iki görüşünden en doğru olanına göre kadın, kabirleri ziyâret edemez.Nitekim bu konudaki hadisler, kadınların kabirleri ziyâret etmelerinin yasak olduğuna delâlet etmektedir. Kabri ziyâret eden kadına keffâret gerekmez. Sadece tevbe etmesi gerekir.

Kaynak: (Abdulaziz b. Baz; "Mecmû'u Fetâvâ ve Makâlât Mutenevvia"; c: 9, s: 28)