Pazartesi 18 Zilhicce 1445 - 24 Haziran 2024
Türkçe

Gusül/Boy abdesti nasıl alınır?

Soru

Boy abdesti nasıl alınır? Mezheplerde farklı şekillerde yapılması itibarıyla ben kime tabi olmam gerekir? Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem, normal abdesti ve boy abdesti nasıl alırdı?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Birincisi:

Belirli bir mezhebe tabi olman vacip değildir. Ancak insanlar arasında ilmi ve faziletiyle meşhur olan ve ilim ehlinden olup güvendiğin kişiye sorman gerekir. Sana belirttiği dinin hükümlerine tabi olursun. İlim ehlinde ihtilafın olması sana zararı yoktur. İhtilaf, Allah’ın dilediği bir hikmetten dolayı vuku bulmuştur. Hakkı öğrenmek için içtihat edemeyen Müslüman, ilim ehline sormasından daha fazlası vacip değildir.

İkincisi:

Abdestin nasıl alındığına dair detaylı bilgiler, (11497 ) nolu sorunun cevabında verilmiştir.

Üçüncüsü:

Gusül, iki şekilde alınır:

1-En az yapılması gereken ve vacip olan şekil.

Söz konusu hususları yapan kimse necasetten arınmış ve temizlenmiş olur. Bir hususu aksatan kimsenin guslü geçersiz olur. Bu tür gusül şu şekilde alınır:

a-Cenabet, hayız, lohusalık gibi hadesten taharet için niyet etmek.

b-Tüm vücudunu suyla yıkamak. Saç dibini, koltuk altını, dizlerin içini yıkamak. Ağıza ve burnuna su vermek.

2-Mustehap ve eksiksiz şekil:

a-Hadesten taharet için kalbiyle niyet etmesi (Cenabet, hayız, lohusalık)

b-Besmele çekmesi, ellerini üç defa yıkaması ve avretini temizlemesi.

c-Namaza abdest aldığı gibi abdest alması.

d- Başına üç defa su dökmesi ve saç diplerine su varacak şekilde başını ovalaması.

e- Tüm vücudunu suyla yıkaması, ilk önce sağ tarafını daha sonra sol tarafını yıkaması, vücudun her yerine suyun ulaşması için elleriyle vücudu ovalaması.

Bu tür yıkanmanın delili: Âişe radiyallahu anha'dan rivayet edildiğine göre şöyle dedi: "Nebi (Sallallahu aleyhi ve Sellem) cenabetten dolayı gusül abdesti aldığı zaman önce ellerini yıkardı. Sonra namaz için abdest alır gibi, abdest alırdı. Sonra parmaklarını suya batırıp, onlarla saç diplerine suyun gitmesini sağlardı. Daha sonra başına üç avuç su dökerdi. En sonunda ise, bütün bedenine su tutardı.” (Buhari248, Muslim 316)

Âişe radiyallahu anha'dan rivayet edildiğine göre şöyle dedi: "Rasulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem) cünüplükten dolayı gusül abdesti almak istediği zaman, süt sağılan kaba benzer bir kap dolusu su isterdi. Sonra avucuyla su alıp başının sağ tarafını yıkamaya başlardı. Daha sonra ise sol tarafını yıkardı. Başının her iki tarafını bu şekilde yıkardı.” (Buhari 258, Muslim 318)

Bu konuda önemli hükümlerden biri de:

Hadesten gusül almak abdestin yerine geçer. Her kim tam bir şekilde gusül alırsa tekrar abdest almasına gerek yoktur. Ancak abdesti bozan bir şey yaparsa tekrar abdest alır. 

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi

İlgili konular