Pazartesi 20 Cemaziyel-Evvel 1445 - 4 Aralık 2023
Türkçe

Terâvih namazının bir bölümünde bir rekat fazla kılan imam

Soru

Bir imam, Terâvih namazında ikinci rekattan sonra kalkıp bir rekat daha kıldıktan sonra selâm verdi. Cemaat kendisine üç rekat kıldığını haber verdi.
Bu durumda imam sehiv secdesi mi yapmalı, yoksa namazı dört rekata mı tamamlamalıdır?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Bu soruyu değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn'e -Allah ona rahmet etsin- sorduğumuzda bize şöyle cevap verdi:

"Bu imam, sehiv secdesi yapar, daha sonra namazı ikişer ikişer kılar. Nitekim bu durum iki rekatlık farz namazda da meydana gelmiş olsaydı, bu şekilde yapardı."

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: Muhammed b. Salih el-Useymîn