Pazar 15 Muharrem 1446 - 21 Temmuz 2024
Türkçe

Gusül Gerektiren Hususlar

Soru

Gusül/boy abdesti gerektiren haller nelerdir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Guslü gerektiren durumlar altıdır. Bunlardan biri meydana geldiği takdirde BİR Müslüman’ın boy abdesti alması/yıkanması vaciptir:

Birincisi:

Erkek veya kadından meni çıkması, ister uyanıkken ister uykuda olsun hüküm aynıdır. Ancak uyanıklık esnasında çıkması durumunda bir haz ve şehvet duygusu olması şartı vardır. Şayet şehvet olmadan çıkarsa gusül gerektirmez. Örnek olarak bir hastalık nedeniyle çıkarsa gusül gerekmez. Şayet uyku esnasında yani ihtilam dediğimiz şeklinde çıkarsa ister şehveti hissetsin veya hissetmesin her durumda gusül vaciptir. Uyuyan kişi uyandığında ve meni izini görürse gusül vacip olur. Şayet ihtilam esnasında bir şehvet duygusu oluşsa ve meni akmaz ve bir iz görmezse gusül vacip olmaz.

İkincisi:

Cinsel ilişki kurmak, şayet meni akmazsa bile birleşim sonucunda gusül vacip olur. zira rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: “Kişi eşinin bacak arasına oturur ve iki cinsel uzvu birbirine değerse gusül vacip olur. (Muslim) bu konuda ilim ehli icma etmiştir.

Üçüncüsü:

Bazı alimlerin görüşüne göre kafir bir kimse İslam’a girdiğinde ona gusül vacip olur. Çünkü Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem Müslüman olan bazı kişilere yıkanmalarını emretmiştir. Ancak başka alimlere göre kafir, Müslüman olduğunda yıkanması mustehap olup vacip değildir. Çünkü Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem her Müslüman olana guslü emretmemiştir. Bu nedenle emir sünnet olduğu çıkarımı yapılır ve tüm delillerle amel edilmiş olur.

Dördüncüsü:

Ölüm. Savaşta şehitler olanlar hariç ölenleri yıkamak vaciptir.

Beşincisi ve altıncısı:

Kadınlarda Adet ve Lohusalık:

Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyurdu: “Adet’in sona erince yıkan ve namaz kıl. Yüce Allah şöyle buyurdu: “Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri vakit, Allah’ın size emrettiği yerden onlara yaklaşın.” (Bakara 222)

Yani adetten temizlenmeleri. (el Mulahhas el Fıkhi, Şeyh Salih el Fevzan)

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi