Cumartesi 17 Zilkade 1445 - 25 Mayıs 2024
Türkçe

Azı dişi kendisine acı verdiği için orucunu bozan kimse

Soru

Ben, oruçlu iken azı dişimi tedâvi ettirmek için diş doktoruna gittim. Doktor (azı dişimi muayene ettikten sonra) azı dişimin çekilmesi gerektiğini söyledi. (Azı dişimi çektirdikten sonra) bana acı vermeye başladı.Bunun üzerine orucumu bozdum. Bundan dolayı bana ne gerekir? Beni bu konuda bilgilendirir misiniz?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Oruçlunun, lokal anesteziyi (uyuşturucu iğneyi) gerektiren dolgu yaptırarak veya çektirerek azı dişlerini tedâvi ettirmesi câizdir.İlaç veya kandan bir şey boğazına kaçmamasına dikkat ederse, bu durum onun orucuna hiçbir zararı vermez.

Bu konuda (13767) nolu sorunun cevabına bakabilirsiniz.

Acı kendisine meşakkat verir ve ilaç içmek zorunda kalırsa veya çok miktarda kan gelir de bedenini güçsüz kılarsa orucunu bozabilir, bunun dışında orucunu bozması câiz değildir.

Buna göre eğer sadece azı dişini çektirdiğin için orucunu bozmuşsan, şüphe yok ki bu davranışınla hata etmişsindir. Bundan dolayı Allah Teâlâ'ya tevbe etmen ve bu günü kaza etmen gerekir

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi