Cuma 8 Zilhicce 1445 - 14 Haziran 2024
Türkçe

Uyuşturan iğne yaptırmak, orucu bozmaz

Soru

Uyuşturan iğne (lokal anestezik) yaptırmak orucu bozar mı?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Lokal anestezik yaptırmak, oruçlunun orucunu bozmaz. Çünkü bu iğne, yemek ve içmek değildir, bu anlama da gelmez.

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn'e -Allah ona rahmet etsin-:

"Ramazan'ın gündüzünde dişime uyuşturan iğne yaptırırsam, o günü kaza etmem gerekir mi?" diye sorulmuş, bunun üzerine o şöyle cevap vermiştir:

"Hayır. Çünkü uyuşturan iğne orucu bozmaz. Lokal anestezik, uyuşturlan yere etki eder. Fakat mideye ulaşmaz.Bu sebeple kim oruçlu iken uyuşturan iğne yaptırırsa, ister nâfile oruç olsun, isterse farz oruç olsun, orucu sahihtir." ("Fetâvâ Nurun ale'd-Derb")

Bu konuda "Abdulaziz b. Baz'ın Fetvâları"; c: 15, s: 259'a bakabilirsiniz.

Fakat uyuşturan iğne tam ise ve gün boyu baygın kalmasına sebep olmuşsa, bu takdirde o günkü orucu kaza etmesi gerekir.

İbn-i Kudâme -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

"Gündüzün tamamında baygın kalır da hiç ayılmazsa, imamımızın ve Şâfiî'nin görüşüne göre orucu sahih olmaz."

Devamla şöyle demiştir:

"Bayılan kimse, ister başında olsun, isterse sonunda olsun, gündüzün bir kısmında ne zaman kendine gelirse (ayılırsa), orucu sahih olur." ("el-Muğnî"; c: 3, s: 12)

Buna göre oruçlu kimse, oruçlu iken uyuşturan iğne yaptırırsa, orucu sahihtir ve bununla orucu bozulmaz.Fecirden önce bu iğneyi yaptırır da uyuşturucunun etkisiyle akşam güneş batıncaya kadar uyursa, o günkü orucu sahih olmaz.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi