Çarşamba 22 Cemaziyel-Evvel 1445 - 6 Aralık 2023
Türkçe

Cünüp iken ölen kişinin durumu

Soru

Cünüp iken ölen kişinin hükmü nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

,

İnsanın eşiyle ilişki kurması veya rüya görmesi gibi mübah bir nedenle cünüp iken ölmesi, onun imanının zayıf olduğuna veya kötü sonuç üzere öldüğüne delil değildir. Nitekim sahabelerden Hanzala Radiyallahu anhu, cünüp iken şehit olmuş ve melekler onu yıkamıştır. İbn İshak rivayet etmiştir. İbn Hacer Fethul bari kitabında rivayet etmiştir.

Ayrıca Taberani İbn Abbas Radiyallahu anhuma’dan rivayet edildiğine göre Hamza cünüplü iken şehit düşmüştür.

İbn Hacer bu rivayet hakkında isnadı kötü değil demiştir.

İkincisi: Şayet bir erkek cünüp iken vefat eder veya kadın adet döneminde vefat ederse, bir kere yıkanmaları yeterlidir. Sadece diğer ölülerin yıkandığı şekilde yıkanmaları diğer mazeretlerin yerine de geçerli olur. Çünkü bu durumda yıkanmaya iki sebep neden olmuştur: Cünüp veya adet olmak. Bu durumlarda sadece bir kere yıkamak yeterlidir. Bu durum, abdesti gerektiren birkaç sebebin oluşması gibidir. Kişi yellenir, tuvalet ihtiyacını görür ve derin bir uykuya dalarsa, bunların hepsinin yerine bir abdest yeterlidir. Keşşaf el Kina 87/2

İmam Nevevi Rahimehullah şöyle demiştir: “Mezhebimizde cünüplü erkek veya adetli kadın vefat ederlerse bir kere yıkanırlar. Tüm alimler Hasan el Basri hariç bu görüştedirler. Hasan Basri ise iki defa yıkanmaları gerektiğini söylemiştir. İbn Munzir: ‘ondan başka böyle bir görüşü söyleyen olmamıştır.’ dedi. El Mecmu 5/123

En doğrusunu Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi