Çarşamba 6 Zilhicce 1445 - 12 Haziran 2024
Türkçe

Zekat nisabını tamamlamak için iki farklı cins birleştirilmez

Soru

Buğday ve arpa ekili bir tarlam var, bunun zekatı var mı?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Meyve ve hububat, nisaba ulaştığında zekatları vacip olur. Nisap 650 Kilogramdır. Ebu Said el Hudri Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: “Hububat ve hurma beş vasak (650 kg)’ a ulaşmadıkça zekat vacip değildir” (Muslim 979)

Alimlerin görüş birliğiyle buğday ve arpa zekatı vacip olan ürünlerdendir. Tarlada nisap miktarı kadarıyla buğday veya arpa çıkarsa zekatı vacip olur. Ancak buğday ve arpa mahsülü nisap miktarında değil fakat ikisini birleştirdiğinde nisapa ulaşırsa bu durumda zekat vacip olmaz. Çünkü hem buğdayda hem de arpada nisaba ulaşılmamıştır.

Bunun açıklaması şöyledir:

Nisap miktarını tamamlamak için hububat ve meyveleri birbirlerine eklendiği zaman iki durumdan biri ortaya çıkar.

Birincisi: Türleri bir olur fakat çeşitleri farklıdır. Bu durumda birbirlerine eklenir. Örnek Sukkeri hurması Berhi hurmasına eklenebilir. Aynı şekilde buğday çeşitleri birbirleri üzerine eklenebilir, kuru üzüm çeşitleri birbirleri üzerine eklenebilir.

Bu tür ürünlerin çeşitleri birbirleri üzerine eklenmesi, yukarıda zikredilen hadisten anlaşılmaktadır. Zira hadiste hurmayı genel olarak zikretmiştir. Bilindiği üzere hurmanın bir çok çeşidi mevcuttur. Hadiste hurmanın her çeşidi ayrı hesaplanması söylenmemiştir.

İkinci durum: Türleri farklı olması. Bu durumda nisap miktarı tamamlamak için farklı türler birbirleri üzerine eklenmez. Buğday arpaya, hurma kuru üzüme, pirinç buğdaya eklenmez. Aynı şekilde inek develere veya koyunlara eklenmez. Çünkü her birinin türü ve cinsi farklıdır.

Bunun üzerine şayet sahip olduğunuz buğday veya arpa nisaba ulaşırsa zekatı vacip olur ancak nisaba ulaşmazsa zekatı yoktur.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi