Cumartesi 9 Zilhicce 1445 - 15 Haziran 2024
Türkçe

Çorap Üzerine Mest Giyilirse Hangisinin Üzerine Mesh Yapılır?

Soru

Abdestli olarak mestin altına çorap giydim. Daha sonra abdest aldım ve mest üzerinde mesh yaptım. Şayet mesti çıkarırsam geri kalan sürede çorap üzerinde mesh yapabilir miyim?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Bir mestin üzerine mest veya çorabın üzerine bir mest daha giyilirse ilgili hüküm hangisine bağlı olur hususunda detay mevcuttur.

Şeyh Muhammed bin Useymin Rahimehullah şöyle dedi:

1-Şayet bir kimse çorap veya mest giyer ve abdesti bozulur daha sonra üzerine başka bir mest giyerse hüküm, birincisi için geçerli olur. Yani meshetmek istediğinde birinci giydiği çorap veya mestin üzerine mesheder ikincisi üzerine meshetmek geçerli değildir.

2-Şayet çorap veya mest giydikten sonra abdesti bozulur ve üzerinden mesh yapar ve sonrasında başka bir çorap veya mest giyerse tercihli görüşe göre ikincisinin üzerine meshedebilir. Nevevi Rahimehullah şöyle dedi: Tercihli görüş budur. Çünkü taharet üzerinde giymiştir. Taharetin eksik olduğunu söyleyenlerin sözü geçerli değildir. Bu görüşe binaen sürenin başlangıcı birinci mesihten başlar.

Bu durumda birincisinin üzerinde şüphe yoktur.

3-Şayet iki adet çorap veya mesti üst üste giyer ve ikincisinin üzerinde mesh yapar daha sonra çıkarırsa geri kalan sürede ikincisinin üzerine mesh yapabilir mi?

Bu konuda açık görüş bildiren bir kaynağa rastlanmadı. Fakat Nevevi’nin Ebu el Abbas bin Seric’ten aktardığı mestin üzerine çarık giymesi ile ilgili üç anlam mevcuttur: birincisi: İkisi bir mest hükmünde olmasıdır. Üstü dışı alttaki ise astar hükmünde olur. Bu bağlamda üsteki meshin bitimine kadar alttakinin üzerine de meshedebilir. Nasıl ki bir mestin üst kısmı sıyrılırsa astarının üzerine meshetmek caizdir. (Fetava el Tahara, Şeyh İbn Useymin s. 192)

Böylece bir kimse çorap üzerine bir mest giyer ve mesti çıkarırsa mesh etmek bozulmaz. Ayrıca şeyhin zikrettiği gibi meshin süresi bitimine kadar üç durumda da ikincisinin üzerine meshetmeye devam edebilir.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi