Pazar 29 Safer 1444 - 25 Eylül 2022
Türkçe

Yeminler ve Adaklar

355508

29-06-2022

Yemin kefaretinde fakirlere ön ödemeli yemek kuponu vermenin hükmü

29-06-2022

196434

20-07-2021

Adağını yerine getiren kimse, yaptığı işin sevabını aldığı gibi adağını yerine getirdiği için sevap kazanır.

20-07-2021

227726

19-03-2020

Üzerinde yemin kefareti olan kimsenin vefat etmesi

19-03-2020

104077

07-04-2019

Adak orucu olan kimse, bu orucu Ramazan ayı ile birlikte tutabilir mi?

07-04-2019

150466

22-02-2019

Kız kardeşleriyle konuşmayacağına dair adakta bulunan kişinin durumu

22-02-2019

89677

12-10-2018

Çokça yemin edip fakat kefaret ödemeyenin durumu

12-10-2018

254760

21-04-2018

Ramazan ayının kazası mı önce tutulur yoksa adak orucu veya yeminin keffareti mi?

21-04-2018

45676

08-04-2018

Yemin kefareti nedir?

08-04-2018

110250

22-06-2017

Yemin kefareti; fakirleri yedirmek veya giydirmek veya köle azad etmek mümkün olmadığı takdirde oruçla eda edilir.

22-06-2017

161393

19-04-2013

Erkek koyun kesmeyi adayan bir kimse, dişi koyun kesebilir mi?

19-04-2013

124142

19-01-2013

Birden fazla umre yapmayı adayan bir kadının bir yolculukta bunu yapması câiz midir?

19-01-2013

119562

13-07-2011

Oğlu için Akika kurbanı kesmeyi adayan, fakat sonra bunu yerine getirmeye güç yetiremeyen kimsenin ne yapması gerekir?

13-07-2011

46827

20-05-2011

Adak veya Akika veyahut da düğün yemeğinde kesilen kurbanın yerine onun kıymetini (ücretini) sadaka olarak vermek câiz midir?

20-05-2011

92780

13-07-2010

Receb, Şaban ve Ramazan aylarında oruç tutmaya adayan ama işinden dolayı buna gücü yetmeyen kimse

13-07-2010