Çarşamba 18 Muharrem 1446 - 24 Temmuz 2024
Türkçe

Ramazan Ayında Orucunu Bozacağına Dair Yemin Etmek

Soru

Ramazan gündüzünde iftar edeceğine yemin etmenin hükmü nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Birincisi:

Buluğa ermiş, oruca gücü yeten her Müslümanın oruç tutması vaciptir. Bu durumda olan kimse, mazeretsiz olarak iftar etmesi haramdır. Ayrıca orucunu bozacağına dair yemin etmesi de haramdır. Çünkü bu durumda haram işlemeye dair bir azim ve teyit olması itibarıyla caiz değildir.

İkincisi:

Bir Müslüman, bir günah işlemek için yemin ederse yeminini yerine getirmesi caiz olmadığı gibi yemin keffareti gereğini yerine getirmesi gerekir. Zira Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyurdu: Bir kimse bir şeye yemîn eder de başka davranışı ondan daha hayırlı görürse, o (başka) işi yapsın ve yemininden dolayı da keffâret versin

Yemin keffareti: On yoksulu yedirmek veya on yoksulu giydirmek veya bir köle azad etmek. Her kim bunlara gücü yetmezse üç gün oruç tutar. Yüce Allah şöyle buyurdu: “Allah sizi kasıtsız olarak yaptığınız yeminlerden ötürü sorumlu tutmaz, fakat bilerek ettiğiniz yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutar. Bunun da keffâreti, ailenize yedirdiğinizin ortalama seviyesinden on fakire yedirmek yahut onları giydirmek ya da bir köle âzat etmektir. Buna imkânı olmayan ise üç gün oruç tutmalıdır. Yemin ettiğinizde (bozarsanız) yeminlerinizin keffâreti işte budur. Yeminlerinize bağlı kalın. Allah âyetlerini sizin için bu şekilde açıklıyor ki şükredesiniz.” (Maide/89)

Daha detaylı bilgi için (45676 ) nolu sorunun cevabına bakınız.

Üçüncüsü:

Böyle bir yeminde bulunan kimse, yaptığı işten tövbe etmesi gerekir. Zira bir Müslümanın Ramazanda iftar etmesi için yemin etmesi çok çirkin bir davranıştır. Bu eylem, onun Allah’ın haram kıldığı hususları hafife aldığının işaretidir. Ramazan ayında mazeretsiz oruç yemenin tehlikesi ile ilgili detaylı bilgiler (38747 ) nolu sorunun cevabında verilmiştir. Allah korusun bunu yapan kimse hakkında münafıklığından şüphelenir.

El Zehebi, El Kebair s. 64 şöyle dedi:

Müminler nezdinde şöyle kararlaştırılmıştır: Her kim Ramazan orucunu mazeretsiz (hastalık, yolculuk vs.) bir şekilde yerse zinakar ve içki içenden daha kötü bir şey yapmış olur. Hatta Müslüman oluşunda şüphe edilir ve zındık olma ihtimali üzerine durulur.

Allah’tan afiyet ve dinde sebat dileriz.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi