Çarşamba 4 Rebiül-Evvel 1442 - 21 Ekim 2020
Türkçe

İyilikle emretmek ve kötülüklerden alıkoymak