Çarşamba 11 Rebiüs-Sani 1440 - 19 Aralık 2018
Türkçe

İyilikle emretmek ve kötülüklerden alıkoymak

görüş bildirimi