Pazar 15 Muharrem 1446 - 21 Temmuz 2024
Türkçe

Eşcinselleri Destekleyen Şirket Ve Uygulamalarla Alışveriş Yapmanın Hükmü Nedir?

Soru

Eşcinselleri destekleyen şirket ve uygulamalarla alışveriş yapmanın hükmü nedir?

Allah’a hamd olsun.

Birincisi:

Livâta büyük bir suç olduğu gibi büyük günahlardan biridir.

Hiç şüphe yok ki Lût kavminin bu davranışı büyük bir suç olup en büyük günahlardan biri ve en çirkin davranışlardan biridir. Lût aleyhisselam’ın kavmi aşırıya gittiği için Allah onları helak etmiş ve bu iğrenç davranışları nedeniyle onları korkunç cezalarla cezalandırmıştır.

Bu konu daha önce sitemizde (38622), (5177) ve (27176) nolu soruların cevaplarında açıklanmıştır.

Bu büyük ahlaksızlığa yardım etmek, yayılmasına katkıda bulunmak, faillerine maddi ve manevi destek vermek haramdır. Çünkü bu, yeryüzünde fesat ve ahlaksızlığın yayılmasına neden olur ve bu da milletlerin, toplumların ve bireylerin helak olmasına, azap görmesine ve helak olmasına sebep olur.

Yüce Allah kötülükte yardımlaşmayı şu ayette yasaklamıştır: “İyilik ve takva (Allah’a karşı gelmekten sakınma) üzere yardımlaşın. Ama günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah’ın cezası çok şiddetlidir.” (Maide 2)

Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem sapıklığa yardım eden kişinin o sapıklığın günahını aldığı gibi o sapıklığı işleyenin günahını da alacağını şu hadiste belirtmiştir:

Ebû Hureyre r.a’dan rivayet edildiğine göre, Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyurmuştur: “….. Başkalarını sapıklığa çağıran kimseye de, kendisine uyanların günahı gibi günah verilir. Ona uyanların günahlarından da hiçbir şey eksiltilmez.” (Muslim 2674)

İkincisi:

Eşcinselleri destekleyen şirketler ve uygulamalarla işlem yapmak

Eşcinselleri destekleyen ve onların meselelerinde savunuculuk yapan şirket ve uygulamalarla ilgilenmenin hükmü ise “iyiliği emretme ve kötülükten sakındırma” kurallarına dayanmaktadır. Burada şöyle söylenir:

Şayet bu kurum ve şirketlerle işlem yapmamak, bu şirketlerin kötülüğü desteklemekten caydırılmasına sebep olursa yani eşcinsellere destek vermelerini kısıtlayıp bunların durumlarının insanlara ifşa edilmesine sebep oluyorsa o zaman bu şirketlerden işlem yapmamak ve alışveriş yapmaktan kaçınmak vacip olur. Bu davranışla bir yandan kötülükten alıkoyma görevini yerine getirilir, diğer yandan sapkınlıkların kötülüklerinden beraat edilir. Ayrıca şeriat düşmanlarıyla iş birliği içinde olan ve onlara yardım eden şirketlerin kötülüklerinden alıkoymak, nefsi terbiye etmek, Allah'ın şeriatına yardım etmek ve karşı duranlara karşı onu savunmak vardır.

Ebu’l-Vefa bin Akîl el-Hanbelî Rahimehullah şöyle dedi:

Zamanın insanlarında İslam’ın yerini öğrenmek istiyorsan camilerin kapılarındaki kalabalıklara veya hacda “Lebbeyk” diye bağırmalarına bakma ancak şeriat düşmanlarıyla olan iş birliklerine bak. Zira İbnu’r-Râvendî ve El-Maarrî (Allah onlara lanet etsin.) yaşamları boyunca hadislere “hurafe” ve Kur’an’a “batıl” dediler. El-Maarrî bir şiirde şöyle dedi:

“…Batılı okudular; doğru söyledik dediler, biz de evet dedik…”

Batıldan Kur’an’ı kast ediyor. Bu kişiler uzun yaşadılar, kabirleri yüceltildi ve kitapları satın alındı. Zira bu davranış kalplerinde dinin ne kadar soğuk olduğunu gösteriyor. (El-Adabu’ş-Şer’iyye, İbn Muflih 1/237)

Bu şirketlerin ürünlerine alternatif varsa kesinlikle onlarla alışveriş yapmak caiz olmaz. Böylece onları boykot etmek Müslümanlara zarar vermez ve bir maslahat elde edilir.

Şayet bu şirketlerin ürünleri değersiz ve gereksiz ise kesinlikle bunlarla uğraşmamak ve aldırmamak gerekir ve bu ürünlerin satın alınması kesinlikle caiz olmaz. Gerçek şu ki piyasada bu türden gereksiz ürünler çoktur. Hatta bu ürünler, akıl ve ruh sağlığına zarar vermektedirler. Oysa insanlar, kelebeklerin ateşe atladıkları gibi o ürünlere atlar.

Şayet bunların ürünlerine Müslüman ihtiyaç duyar ve o ürünler kullanılmadığı takdirde zarar oluşacaksa veya zorluk çekecek ve zor duruma düşecekse ve başka bir alternatifi yoksa bu durumda bu ürünleri veya programları satın almamak vacip olmaz. Zira ürünün kendisi mübah olabilir. Nitekim Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem Yahudilerle alışveriş yapmış ve bir Yahudi’nin yanında zırhını ipotek olarak bırakmıştır. Şüphesiz küfürden daha büyük günah yoktur.

Bu durumda gerekli olan davranış, her türlü vesile ve araçla kötülüğü inkâr etmek ve inkârda devam etmektir.

Bu şirketlerin ürün ve programlarının başka alternatifleri olduğu müddetçe, alternatifleri satın almak, onların ürünlerini bırakmak ve başkalarına da bırakmalarını tavsiye etmek gerekir. Çünkü onları boykot etmenin faydası ancak kolektif dayanışmayla mümkündür. Dolayısıyla boykotlar onlara maddi kayıplar verir. Ayrıca boykotun kendi yanlışlarıyla bağlantılı olduğunu biliyorlarsa, bu onlara uyarı niteliğinde olacak ve hatalarından vazgeçmelerine zorlayacaktır.

Bireysel ve toplumsal olarak bunu anlatmak ve bilinç sağlamak çok önemlidir: Özellikle paralarıyla destek veren ve bu yöndeki fikirleri destekleyen şirketlere tavır koymak, sadece logolarını koymakla ve bayraklarını yaymakla yetinen ve maddi destek sağlamayan şirketlere tavır koymaktan daha önemlidir.

Kâfirlerle ve Müslümanlara savaş açmış kâfirlerle alışveriş yapmanın hükmüyle ilgili bilgiler için (20732) nolu sorunun cevabına bakınız.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi