Çarşamba 8 Şevval 1445 - 17 Nisan 2024
Türkçe

Kadın ile beraber yolculuğa çıkabilen ve halvet hükmünü (yabancı bir kadınla yabancı bir erkeğin birarada bulunmayı) ortadan kaldıran mahrem kimsede aranan şartlar

Soru

Mahrem kimsenin belirli bir yaşta olması gerekir mi? Yani belirli bir yaştan sonra, Örneğin 0-9 veya 0-10 yaşından sonra olan veya 70 ve 80 yaşında olan kimse için mahremin şartları uygun mudur?
Cenâze namazında kadının mahreminin olmasının hükmü nedir? Lütfen açıklar mısınız?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Bu soru, üç hususu içermektedir:

Birincisi: Kadına mahrem olabilmesi için erkekte aranan yaş sınırı.

Denir ki: Kadının kendisiyle birlikte yolculuğa çıkması sahih olan mahremin:

1. Müslüman olması.

2. Erkek olması.

3. Bâliğ olması.

4. Akıllı olması şarttır.

Mahremin, kadının babası, erkek kardeşi, amcası, süt kardeşi veya kocasının babası gibi kendisiyle evlenmesi ebediyen haram olan kimse olması gerekir.

İkincisi: Yabancı bir kadınla (şehir içinde) başbaşa kalmaya gelince, akıl-bâliğ veya kendisinden hayâ edilen büyük yaşta birisinin olmasıyla halvet hükmü (başbaşa olma durumu) ortadan kalkar. Halvet hükmünün ortadan kalkması için sadece küçük çocuğun bulunması yeterli değildir.Aynı şekilde bir kadınla birlikte başka bir kadının veya başka bir erkeğin olmasıyla -ortada şüpheli bir durum olmaması ve emniyetin tehlike altında olmaması şartıyla- halvet hükmü ortadan kalkar. (el-Fetâvâ el-Câmia lil-Mer'eh; c: 3, s: 935, 938).

İmam Nevevî -Allah ona rahmet etsin- (c: 9, s:109) bu konuda şöyle demiştir:

"Yabancı bir erkek, -üçüncü bir kişi olmadan-, yabancı bir kadınla başbaşa kalırsa, bu durum, âlimlerin oybirliğiyle haramdır.Aynı şekilde küçük yaşından dolayı kendisinden hayâ edilmeyen bir çocukla birlikte olan kadının da halvet hükmü ortadan kalkmaz."

Değerli âlim Muhammed b. İbrahim -Allah ona rahmet etsin- de bu konuda şöyle demiştir:

"Kadınla birlikte halvet hükmünün ortadan kalktığı kimsenin büyük yaşta olması gerekir.Küçük yaştaki çocuğun olması yeterli değildir.Bazı kadınların; küçük yaştaki çocuğu yanında götürdüğünde halvet hükmünün ortadan kalktığına inanmaları, hatalı bir inanıştır." (Mecmû'u'l-Fetâvâ; c: 10, s: 52).

Üçüncüsü: Kadınların kabirleri ziyâret etmeleri.

Kadının kabirleri ziyâret etmesine gelince, âlimlerin iki görüşünden en doğru olanına göre kadınların kabirleri ziyâret etmeleri câiz değildir.

Bu konuda daha detaylı bilgi için (8198) ve (14522) nolu soruların cevaplarına bakınız.

Allah Teâlâ'dan, bizi her türlü görünen ve görünmeyen kötülüklerden korumasını dileriz... Âmin.

Kaynak: Şeyh Muhammed Salih El Muneccid