Çarşamba 11 Muharrem 1446 - 17 Temmuz 2024
Türkçe

Parfüm spreyinin boğaza kaçması

Soru

Okulumuzda bir kız öğrenci yoğun bir şekilde parfüm kullanır. Parfüm sıkarken boğazıma kaçtığını hissettim,  bu durumda orucum bozulur mu?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Birincisi: Karma eğitim konusu ile ilgili (1200) nolu sorunun cevabına başvurulması gerekir.

İkincisi: Bir kadın koku sürünerek evinden çıkması caiz değildir. Her kim bunu yaparsa şu hadiste geçen azaba maruz kalır. Ğuneym bin Kays Eş'ari'den rivayet ettiğine göre şöyle dedi: Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurdu: “Bir kadın koku sürünerek dışarı çıkar ve koku ulaşsın diye bir topluluğun yanından geçerse, zinâya bir adım atmış olur.”[1]

Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem, mescide çıkan kadının koku sürünmesinden kaçınmasını emretmiştir. Hatta bunu yapan kimse mutlaka yıkanması gerekir. Ebu hureyre radiyallahu anhu'dan rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle dedi: "Kadın mescide çıktığı zaman cenabetten yıkandığı gibi kokudan yıkansın"[2]

Üçüncüsü: Oruçlunun kokuyu içine çekmesinde sakınca yoktur. İbn Useymin, bu konuda sorulunca şöyle cevap vermiştir: Kokuyu Ramazan gündüzünde kullanmak caizdir ve bunu koklayabilir ve içine çekebilir. Tütsü ise içine çekmek caiz değildir, çünkü tütsü dumanı hissedilir bir maddedir.[3]

Boğazda hissedilen parfüm kokusunda sakınca yoktur. Orucun bozulması için cisim olan bir şeyin kasıtlı bir şekilde mideye ulaşmasıdır. Ancak koku bir cisim değildir. Ayrıca senin bunda bir kastın yoktur. Yüce Allah şöyle buyurdu: "Hata ile yaptığınız bir işte size hiçbir günah yoktur. Fakat kasten yaptığınız şeylerde size günah vardır. Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir."[4] "Rabbimiz! güç yetiremeyeceğimiz şeyi bize yükleme."[5]

En iyisini Allah bilir.


[1] Nesai 5036, Elbani nesai 4737

[2] Nesai 5037

[3] Fetava İslamiye 2/128

[4] Ahzap /5

[5] Bakara /286

Kaynak: Şeyh Muhammed Salih El Muneccid