Hac ve Umrenin Yapılışı

47732 - Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in hacda duâ için durduğu yerler 10713 - Umre veya hacda başın bir kısmından saçları kısaltmak 42402 - Hacda saçını kısaltmayı unutan ve (hacdan döndükten sonra) nikahı kıyılan kimse 109348 - Temettu' haccına niyet ederek umresini bitirdikten sonra Mekke'den çıkan kimseye hac için ihramlı dönmesi gerekir mi? 45531 - Çadırı Minâ'nın dışında olan kimse, Minâ'dan nasıl erken ayrılabilir (acele edebilir)? 144830 - Arafat'ta vakfenin vakti, Kurban bayramının birinci günü fecir vaktine kadar sürer 109364 - Müzdelife'den Mekke'ye (Mescid-i Haram'a) gidip sa'y yapan ve Vedâ tavafıyla birlikte yapmak için İfâda tavafını erteleyen kimse 109281 - Zilhicce'nin dokuzuncu gününün gecesinde izdiham sebebiyle Arafat'a gitmekte bir sakınca yoktur 109280 - (Bayramın birinci günü) kurbanı kestikten sonra Minâ'da ne kadar kalınması gerekir? 106545 - Kudüm tavafının sa'yından sonra bilmeyerek saçlarını kısaltan Kıran hacısı 106575 - Bir kadın, Temettu' haccından daha kolay olduğu için Kıran hacısı olarak hac yapabilir mi? 109170 - Terviye günü Arafat'tan ihrama giren temettu' hacısı 14621 - Küçük çocuğun haccı 109178 - İkinci veya üçüncü katta sa'y yapan kimsenin Safa ve Merve'deki kubbelerin etrafından dönmesi gerekmez 36853 - Cemrelere, önce kendisinin taşlarını, ardından da kendisini vekil tayin edenin taşlarını aynı yerden atar 26224 - Sa'yı unutmak 21645 - Vedâ tavafının, âciz (gücü yetmeyen) kimse ve hayızlı kadın hakkındaki hükmü 109182 - Temettu' hacısının, haccın sa'yını, Arafat ve Müzdelife'den önceye alması câiz değildir 36438 - Temettu' haccına niyet eden, umresini yaptıktan sonra yolculuğa çıkan ve hac yapmayan kimse 26241 - Aynı yıl içerisinde umreyi birisi, haccı da başka birisi için yaparak umre ve haccı iki ayrı kişi için yapmak