Fri 18 Jm2 1435 - 18 April 2014
 

Hac ve Umrenin Yapılışı


1 Vedâ tavafının, âciz (gücü yetmeyen) kimse ve hayızlı kadın hakkındaki hükmü.
21645
2 Temettu' niyetini, İfrad niyetine değiştirmek geçerli olmaz.
109336
3 İnsanların haccettiği gibi hacceden ve haccın üç türlü olduğunu bilmeyen kadın.
109357
4 Hac nedir?.
2804
5 Hastalık sebebiyle güneş batmadan önce Arafat'tan ayrılan kimse.
109363
6 Umre için Mekke'den ihrama giren ve sa'yın bir veya iki şavtını unutan bayan.
79347
7 Hac ve umrede dille niyet etmek meşrû kılınmamıştır.
109179
8 Terviye günü Arafat'tan ihrama giren temettu' hacısı.
109170
9 "Hac, Arafat'tır" hadisinin anlamı.
106587
10 Hacda saçını kısaltmayı unutan ve (hacdan döndükten sonra) nikahı kıyılan kimse.
42402
11 Müzdelife'den Mekke'ye (Mescid-i Haram'a) gidip sa'y yapan ve Vedâ tavafıyla birlikte yapmak için İfâda tavafını erteleyen kimse.
109364
12 Kudüm tavafının sa'yından sonra bilmeyerek saçlarını kısaltan Kıran hacısı.
106545
13 İhramdan önce güzel koku sürmek müstehaptır.
106550
14 İkinci veya üçüncü katta sa'y yapan kimsenin Safa ve Merve'deki kubbelerin etrafından dönmesi gerekmez.
109178
15 Zilhicce'nin dokuzuncu gününün gecesinde izdiham sebebiyle Arafat'a gitmekte bir sakınca yoktur.
109281
16 (Bayramın birinci günü) kurbanı kestikten sonra Minâ'da ne kadar kalınması gerekir?.
109280
17 Temettu' haccına niyet eden, umresini yaptıktan sonra yolculuğa çıkan ve hac yapmayan kimse.
36438
18 Temettu' haccına niyet ederek umresini bitirdikten sonra Mekke'den çıkan kimseye hac için ihramlı dönmesi gerekir mi?.
109348
19 Temettu' hacısının, haccın sa'yını, Arafat ve Müzdelife'den önceye alması câiz değildir.
109182
20 Arefe günü öğle vakti Mekke'ye ulaştıktan sonra Arafat'a çıkan ve Kudûm tavafını yapmayan kimse.
106581
Sayfaya git: