Salı 20 Rebiül-Evvel 1443 - 26 Ekim 2021
Türkçe

Hac ve Umrenin Yapılışı

109170

21-09-2013

Terviye günü Arafat'tan ihrama giren temettu' hacısı

21-09-2013

14621

07-09-2013

Küçük çocuğun haccı

07-09-2013

109178

05-01-2013

İkinci veya üçüncü katta sa'y yapan kimsenin Safa ve Merve'deki kubbelerin etrafından dönmesi gerekmez

05-01-2013

36853

17-11-2012

Cemrelere, önce kendisinin taşlarını, ardından da kendisini vekil tayin edenin taşlarını aynı yerden atar

17-11-2012

26224

03-11-2012

Sa'yı unutmak

03-11-2012

21645

31-10-2012

Vedâ tavafının, âciz (gücü yetmeyen) kimse ve hayızlı kadın hakkındaki hükmü

31-10-2012

109182

23-10-2012

Temettu' hacısının, haccın sa'yını, Arafat ve Müzdelife'den önceye alması câiz değildir

23-10-2012

36438

19-10-2012

Temettu' haccına niyet eden, umresini yaptıktan sonra yolculuğa çıkan ve hac yapmayan kimse

19-10-2012

26241

14-10-2012

Aynı yıl içerisinde umreyi birisi, haccı da başka birisi için yaparak umre ve haccı iki ayrı kişi için yapmak

14-10-2012

106581

13-10-2012

Arefe günü öğle vakti Mekke'ye ulaştıktan sonra Arafat'a çıkan ve Kudûm tavafını yapmayan kimse

13-10-2012

36775

12-10-2012

Haccı Ekber Günü

12-10-2012

11574

07-10-2012

Bir kadın, ihrama girdikten sonra âdet olursa neler yapabilir?

07-10-2012

106550

05-03-2012

İhramdan önce güzel koku sürmek müstehaptır

05-03-2012

36943

16-11-2011

Müzdelife'de geceleyemeyen kimse

16-11-2011

109363

14-11-2011

Hastalık sebebiyle güneş batmadan önce Arafat'tan ayrılan kimse

14-11-2011