1344: سرنوشت کسی که زکات نمی‌دهد، پس از مرگ


حکم کسی که به یگانگی الله شهادت می‌دهد و نماز می‌خواند اما زکات نمی دهد و به آن راضی هم نبوده چیست؟ همینطور در اسلام حکم چنین کسی وقتی بمیرد چیست؟ بر وی نماز خوانده می‌شود یا نه؟

تم النشر بتاريخ: 2016-10-14

پاسخ:

الحمدلله

زکات یکی از ارکان اسلام است؛ بنابراین اگر کسی از روی انکار آن را ترک گوید حکمش به او بازگو می‌شود، اگر پافشاری کرد کافر است و بر وی نماز خوانده نشده و در مقبره‌ی مسلمانان دفن نمی‌شود. اما اگر از روی بخل زکات ندهد ولی به وجوب آن معتقد باشد در این صورت گناهکار است و مرتکب گناه کبیره شده و فاسق است، اما کافر دانسته نمی‌شود و اگر بر همین حال بمیرد غسل داده شده و بر وی نماز خوانده می‌شود و کارش به روز قیامت سپرده می‌شود.

فتاوی اللجنة الدائمة (۹/ ۱۸۴).
أضف تعليقا