شنبه 9 ذوالحجه 1445 - 15 ژوئن 2024
فارسی

سرنوشت کسی که زکات نمی‌دهد، پس از مرگ

سوال

حکم کسی که به یگانگی الله شهادت می‌دهد و نماز می‌خواند اما زکات نمی دهد و به آن راضی هم نبوده چیست؟ همینطور در اسلام حکم چنین کسی وقتی بمیرد چیست؟ بر وی نماز خوانده می‌شود یا نه؟

متن پاسخ

الحمدلله.

زکات یکی از ارکان اسلام است؛ بنابراین اگر کسی از روی انکار آن را ترک گوید حکمش به او بازگو می‌شود، اگر پافشاری کرد کافر است و بر وی نماز خوانده نشده و در مقبره‌ی مسلمانان دفن نمی‌شود. اما اگر از روی بخل زکات ندهد ولی به وجوب آن معتقد باشد در این صورت گناهکار است و مرتکب گناه کبیره شده و فاسق است، اما کافر دانسته نمی‌شود و اگر بر همین حال بمیرد غسل داده شده و بر وی نماز خوانده می‌شود و کارش به روز قیامت سپرده می‌شود.

منبع: فتاوی اللجنة الدائمة (۹/ ۱۸۴)