پنجشنبه 12 محرم 1446 - 18 ژوئیه 2024
فارسی

آیا فاصلهٔ میان طواف و سعی مدت محدودی دارد؟

سوال

آیا برای فاصلهٔ میان طواف و سعی مدت زمان مشخصی هست؟

متن پاسخ

الحمدلله.

«برای فاصلهٔ میان طواف و سعی زمان مشخصی نیست زیرا موالات (پی در پی انجام دادن) آنها شرط نیست اما بدون شک بهتر آن است که پس از طواف، سعی را نیز انجام دهد زیرا پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ سعی و طوافشان را پی در پی انجام دادند، اما اگر تاخیر کند و در آغاز روز طواف کند و در پایان روز سعی کند یا یک یا دو روز بعد سعی را انجام دهد کارش اشکالی ندارد، زیرا موالات بین طواف و سعی واجب نیست».

(مجموع فتاوی ابن عثیمین: ۲۲/ ۴۲۱).

منبع: سایت اسلام سوال و جواب