سه شنبه 10 محرم 1446 - 16 ژوئیه 2024
فارسی

برای مستحاضه و کسی که سلس البول (نشت ادرار) دارد جایز است که دو نماز را جمع ببندد

سوال

من گرفتار نشت بی‌ارادهٔ ادرار هستم، آیا برای من جایز است که نمازها را جمع ببندم؟

متن پاسخ

الحمدلله.

برای مستحاضه (زنی که خونریزی غیر طبیعی دارد) و کسی که گرفتار سلس البول است واجب است که خود را از نجاست حفظ کند تا منتشر نشده به لباس‌هایش نرسد به این صورت که تکه پارچه یا پوشک بر محل قرار دهد که از گسترش نجاست به لباس و بدنش جلوگیری کند و لازم است برای هر نماز بدنش را از نجاست پاک کند و آن پارچه را عوض کند.

همینطور واجب است که برای هر نماز هنگام وارد شدن وقتش وضو گیرد و با همان وضو نماز فرض و هر چه می‌خواهد از نفل به جای آورد.

برای تخفیف بر وی شرع به او اجازه داده که بین نمازهای ظهر و عصر و بین نمازهای مغرب و عشا جمع ببندد زیرا پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ به مستحاضه اجازه دادند که بین دو نماز جمع ببندد. به روایت احمد و ابوداوود. آلبانی در إرواء الغلیل (۲۰۵) آن را حسن دانسته است.

کسی که سلس البول دارد نیز مانند مستحاضه است.

شیخ الاسلام ابن تیمیه ـ رحمه الله ـ می‌گوید: و این شامل مریض و مستحاضه است (مجموع الفتاوی: ۱۴/ ۲۴).

وی همچنین می‌گوید: و همینطور کسی که نمی‌تواند برای هر دو وقت کامل وضو گیرد مگر به سختی، مانند مستحاضه و مانند آن نماز را جمع می‌بندد (مجموع الفتاوی: ۲۴/ ۸۴).

شیخ ابن عثیمین ـ رحمه الله ـ می‌گوید:

برای مستحاضه جمع بستن بین ظهر و عصر و بین مغرب و عشاء جایز است، به سبب دشواری وضو گرفتن برای هر نماز (الشرح الممتع: ۴/ ۵۵۹).

بنابراین، برای شما جمع بین دو نماز ظهر و عصر و دو نماز مغرب و عشاء جایز است.

والله اعلم.

منبع: سایت اسلام سوال و جواب